SLOVENSKÁ ZEM

Views: 42

Milí Slováci,
predkladám vám výsledky vedeckej práce
nášho najväčšieho slavistu prof. Jána Stanislava /1904-1977/,
ktorý hovorí:

„Slováci boli kedysi veľký národ, rozprestierajúci sa na väčšine Dunajskej kotliny. Historickým potvrdením je napr. aj Regensburgská listina kráľa Ľudovíta Nemca z roku 860, ktorá nazýva Pribinovo kniežatstvo ako „Slougenzin marcha“ vo fonetickom zápise ako Slovenskú zem. Dosvedčuje to, že už v 9. stor. sa krajina Slovenov volala „Slovenčina“ v gramatickom tvare, ktorý ešte i dnes používame v pojme „otčina“. Je to zatiaľ najstaršie geografické označenie Slovenska.”

Autor hovorí o starobylosti a o čistote nášho jazyka a to, že náš jazyk je bez prímesí, ktoré by mohli vzniknúť napríklad migrácoiu .Veľmi zaujímavé je slovo PLESO /vid mapa BALATON/ Plínius spomína už v 1. str. dnešný Balaton ako PELSO, pretože Rimania nevedia tak dobre artikulovať tak im robí problém vyslovovať slovo ,ktoré obsahuje veľa spoluhlások / v slove pleso sú to prvé dve spoluhlásky PL / preto si slovo PLESO upravili. No dôležité je to, že na rímskych mapách sa dnešný Balaton ešte v 4 str. píše stále ako PELSO po slovensky PLESO. Podotýkam, že slovo pleso je slovenský endemický výraz a to dokazuje, že Slováci sú v Dunajskej kotline minimálne od 1.storočia.

Už len upozornenie na záver:
Slovenčina obsahuje 25 000 kmeňových slov,
kým napr. latinčina len 10 000.
No to už bude iná téma…


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.