Slová s koreňovým základom PRAV.

Views: 5

Už vieme, že Svet PRAV je svet veľmi vysokých energií, svet bohov ako ochrancov svetov, svet Vedomia Stvoriteľa. Svet ako Zdroj Prvopočiatočnej Inteligentnej Tvorivej a Milujúcej Sily. Je to svet PRAVdysPRAVodlivosti.

Pozrime sa teda bližšie na slovo PRAVda. Ak berieme do úvahy, že slovo DA je v našich slovanských jazykoch výrazom súhlasu, tak PRAV-DA vyjadruje súhlasnú myšlienku, informáciu, či situáciu s najvyšším svetom PRAV, kde vládne nie predovšetkým, ale výlučne PRAVDASPRAVODLIVOSŤ.
Slabika DA zároveň vyjadruje Dobro vychádzajúce z Prvopočiatku, zo Zdroja, spojené s činom, ktorý privádza k naplneniu životného predurčenia.

Slovo sPRAVodlivosť jasne vyjadruje vedenie (vodlivosť) k svetu PRAV, k jeho sPRÁVnym hodnotám.

Slová oPRAVa, náPRAVa, úPRAVa vyjadrujú rôzne možnosti naPRAVenia toho, čo v JAVnom svete nie je celkom v poriadku.

Keď sa niekde vyPRAVíte, idete na nejakú výPRAVu, konáte tak vždy za účelom spoznania PRAVdy. Nikto nejde na výPRAVu, aby objavoval klamstvá…

Slová PRÁVo a bezPRÁVie tiež hovoria o spRÁVnych spoločenských hodnotách, ktoré sa vďaka PRÁVu môžu kontrolovať.

Zamyslite sa nad slovami, ako sú osPRAVedlnenie, sPRÁVne, PRAVidelnosť, PRAVosť… vždy tam objavíte súvis s hodnotami sveta PRAV. Dokonca aj ,,doPRAVa“. Zdalo by sa, že to má úplne iný význam, no ak sa máte vy, alebo nejaký tovar premiestniť z východzieho bodu do bodu určenia, súvisí to so sPRÁVnym procesom, ktorého úlohou je sPRAVodlivý a PRAVdivý úkon, ktorý zabezpečuje človeku, či tovaru doPRAVenie do želaného miesta. Aj pre nás – Človekov, je sPRÁVnym cieľom dostať sa do PRAV, respektíve čo najčastejšie byť s PRAV v kontakte. Na to máme všetci PRÁVo.Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.