KULTÚRA A CIVILIZÁCIA

Naši predkovia poznali Istinu – poznali Pravdu. My v dnešnej civilizácii už ale nemáme ani poňatie o Istine, o stavbe Sveta a Vesmíru… Ako sa to našej spoločnosti stalo? Ak sa máme držať Istiny, musíme povedať, že sa posunula od Kultúry k Civilizácii. Aký je v tom teda rozdiel? Poďme sa na to pozrieť.

KULT-U-RA:
KULT – ctenie si niečoho.
U – staroslovanská bukvica nesie obraz „približovať sa k niečomu“, jej podoba je У, kde sa dva prúdy spájajú a sťahujú energiu ku koreňom, U však smeruje prietok tejto energie, aby sa znova vrátil.
RA – Prvopočiatočná Inteligentná Tvorivá a Láskyplná Sila – Svetlo.
KULTÚRA je také usporiadanie spoločnosti, aby smerovala ku Svetlému, aby si ctila Svetlý spôsob života, kde nikto na nikom neparazituje. Kde Istina je súbor všetkých Právd a kde Hodnoty sa neurčujú peniazmi, ale Potrebou vzájomnej pomoci. V Kultúre Spolužitia sa ľudia usilujú dosiahnuť Istinu. Život v Láske a Pravde.

CI-VILI-ZÁ-CIA:
CI – bukvica „CI“ (Ц) má obraz cieľ,
VILI – vyjadruje rozdelenie toku (energie, Sily). Dodnes sa to používa v bieloruštine, u nás máme napríklad vidly, vidličku. Vyjadruje sa tým tok energie, či sily, tečúcej zhora dole, rozdeľujúci sa na viac tokov (zoslabenie rozdelením)
ZA – za,
CIA – opäť cieľ.
Takže CIVILIZÁCIA (cieľ dosahujúci sa rozdelením toku) je taký spôsob života spoločnosti, ktorý prerozdeľuje ciele a prerozdeľuje toky energií. Je to parazitický spôsob života, kde je pomocou finančného systému odsávaná životná energia ľuďom, ktorí niečo tvoria. Systém ovláda parazitická vrstva spoločnosti (vlády, banky a nadnárodné korporácie).
V Civilizácii sa slovo Istina pokrivilo používajúc ho na hodnotu peňazí, ktoré si požičiavate. To je Pravda civilizácie – Dlh. Vďaka dômyselnému systému dlhov a zadlžovania sa taká civilizácia vedie k cieľom tých, ktorí na nej parazitujú.


Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.