Slovenské ľudové rozprávky ako základ výchovy detí.

Views: 5

Detstvo je to najkrajšie obdobie v živote každého človeka, no zároveň najťažšie, keďže práve v detstve sa tvorí charakter, učia sa morálne základy, nadobúda sa vzdelanie. Od pradávna je problematika rodičovstva hlavnou témou v každej spoločnosti. Nie je ľahké dieťaťu vysvetliť pravidlá života a hodnotu kultúrnych tradícií. 

Aby to bolo pre dieťa najvhodnejšou formou, vymysleli sa rozprávky. Rozprávky nie sú fiktívne príbehy, ktoré majú deti zabaviť. Nesú v sebe hlboký význam. Bohužiaľ, moderné diela stratili svoj hlavný význam – význam vyučovania a výchovy. Preto je pre deti stále užitočnejšie čítať slovenské ľudové rozprávky, lebo práve na nich boli vychované mnohé generácie, naši starí rodičia, naši rodičia a my. Bola to pradávna ľudová tvorivosť, ktorá v nás uložila morálny základ. Vďaka nim sme sa naučili vidieť hranicu medzi dobrom a zlom, cítiť pocity súcitu, pochopili dôležitosť takých vlastností, ako je rešpekt, odpustenie a mnoho ďalších. Preto je pre nás ľahšie vzdelávať naše deti pomocou ľudových a ešte tradičných rozprávok.

Mnohí sa stále čudujú, prečo by naše deti mali čítať a pozerať práve slovenské ľudové rozprávky? Rodičia sa snažia svoje deti zmodernizovať pretože si myslia, že dieťa bude nejakým spôsobom napredovať. Opak je však pravdou. Dnešné deti sú väčšinou zmätené pretože “moderný” pohľad na svet a hodnoty im prináša do svojho mladého života zbytočne veľa otáznikov a veľa krát sa stane, že zmodernizovanie určitého názoru vedie dieťa na zvláštnu cestu myslenia. Následky môžu byť až fatálne. 

Na držanie sa tradície je niekoľko dôvodov. V prvom rade to súvisí s kultúrnymi pomôckami. Rozprávky každej krajiny nesú základy morálky, kultúry a tradícií každého jednotlivca, tým pádom deti lepšie spoznajú kultúru krajiny, v ktorej žijú. Ďalším dôvodom, prečo je pre naše deti užitočnejšie čítať slovenské rozprávky je, že sa ľahšie chápu, čo je pre dieťa veľmi dôležité. Ale dnes už málokedy a máloktorý rodič číta dieťaťu rozprávky pred spaním. Chýba nám čas a sme príliš unavení. 

Ak by väčšina rodičov viedla deti k našim tradíciám a ukazovali by im už od útleho detstva hodnoty, prispeli by k vytvoreniu múdrej a šikovnej generácie. A zároveň, večerné rozprávky spájajú rodinu a tvoria priateľskú atmosféru. Nič nie je dôležitejšie ako spokojná, tvorivá a šťastná rodina.ZDROJ: barboRA
https://www.slovanskenoviny.sk/slovenske-ludove-rozpravky-ako-zaklad-vychovy-deti/

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.