Pod kontrolou…

Verím, že Noam Chomsky presne vie, čo hovorí. A myslím si, že veľa ľudí nemá ani poňatie o tom, že nemá poňatie. Ľudia nevedia o tom, že nemajú ani potuchy o tom, že nevedia…
že nevedia, čo sa deje teraz na geopolitickej úrovni,
že nevedia kto riadi politikov,
že nevedia ako funguje tento náš ľudský svet,
že nevedia ani to, akú úlohu v tom všetkom zohrávajú.
A nie že nevedia. Ľudia ani netušia, že to nevedia.

Nie sme analytici, sme obyčajní ľudia. Chápem, že sa nám ťažko, alebo vôbec nedarí vyhodnotiť to, čo vidíme v hlavnoprúdových médiách. No jedno viem. Viem to preto, lebo je to moja osobná životná skúsenosť:

Tí z nás, ktorí nesledujú hlavnoprúdové médiá, vyhodnocujú všetko úplne inak. Vedia sa zariadiť tak, aby žili pokojne, vedia pokojne reagovať, vedia byť nad vecou. Chápu aj tých, ktorí sú v Programe hlavného prúdu. S odstupom to sledujú a vidia, že ich cestou je mať odstup. Lebo tam – v dave sa deje niečo, čo tí ľudia už nemajú pod kontrolou.

A dokonca ani netušia,
že ich má pod kontrolou niekto iný…


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.