Pamätajme si:

Views: 2

Pamätajme si,
žime v súlade s Prírodou,
v úcte k svojim Predkom a Rodu svojmu.
Vždy konajme v súlade s Vedomím a Svedomím.
Nechajme ľudí žiť v Slobode, nikoho si nepodmaňujme.
Učme ľudí to, čo vieme, no nepoučujme ich.
Nikoho nepresviedčajme o svojej pravde.
Ak si ľudia sami škodia, tak sa aj sami poučia.
Ak nás však požiadajú o pomoc, pomôžme.
Narodili sme sa ako slobodní Človekovia,
preto spolunažívajme v Dobrých úmysloch.
Nepošvrňujme sa zlými skutkami
neškoďme svojmu susedovi,
nikoho nesúďme. My nie sme sudcovia.

Pracujme na sebe.
Pomáhajme si navzájom.
Očisťujme sa od zlých návykov.
Nepodliehajme zlým programom.
Majme otvorenú myseľ a oči,
aby sme odhalili úskoky tých,
ktorí chcú žiť z našej práce.
Parazitov nepodporujme!
Žime čestne a buďme hrdí na to, Kto Sme.
Každý z nás je výnimočný,
ako Celok sme nepodmaniteľní.Zo starých spisov Predkov

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.