SLOVO

Slovo je určitý súbor zvukových vibrácií, ktoré v hmotnom svete vyvolávajú určitú rezonanciu. Je rozdiel, ak sa vyslovuje slovo iba tak… alebo vyslovujeme Slovo Vedome, s Porozumením a s Citom. Takýmto spôsobom vyslovené Slovo Tvorí – spúšťa množstvo Programov na pretvorenie skutočnosti – z aktuálneho stavu na iný. Spôsobuje v ľuďoch ochotu a snahu urobiť niečo viac, len aby sa stalo to, čo ich oslovilo. Iba Vedome a so Zámerom vyslovené Slovo vie osloviť.

Je dôležité pracovať na svojej reči. Pozorovať ju, očisťovať ju od nevhodných a prázdnych slov. Veľakrát používame zbytočné a nevhodné citoslovcia, ktoré namiesto obohatenia reči, našu reč vyslovene znehodnocujú. Rovnako je to s používaním hrubých a vulgárnych slov nevhodným spôsobom. Slová potrebujeme mať pod svojou kontrolou.


Väčšina ľudí nekontroluje svoje slová a zvuky. Hlavne v návale emócii ľudia nie sú schopní udržať kontrolu nad svojimi slovami a keďže to už je podporené emóciou a je zosilená Sila Slova, vtedy ide naozaj o tvorenie negatívnych životných situácií. A nie len u toho, komu sú slová adresované…

Kontrola nad slovami je výraznou schopnosťou, ktorá dokáže meniť ľuďom život.


Bezchybné používanie Slova musí byť vlastnosťou všetkých, ktorí touto schopnosťou uskutočňujú zmeny v Realite. V tomto našom Javnom Svete. Kedysi sa kontrolovalo umenie používať Slovo a vyžadovala sa nutnosť čistoty reči. U verejne činných osôb sa sledovalo používanie zbytočných slov, nadávok a parazitických pokrivených výrazov. Procesu učenia ,, Ako krásne hovoriť“ sa venovalo veľmi veľa pozornosti. Dokonca existovala špeciálna veda – Rétorika. Ešte nedávno sa vyučovala na školách. No dnes sa na školách uprednostňujú a povoľujú iné hodnoty, ktoré majú za úlohu ešte viac znehodnotiť schopnosť a silu reči.

Našťastie sa zachovali kruhy ľudí, ktorí majú za úlohu ochraňovať a zachovať Pravý Zmysel Slov, ktorých význam bol premenený a zničený kvôli obmedzenej miere chápania, alebo nízkej úrovne vedomia dnešných ľudí. Je to nevyhnutné aj preto, aby sa zachovala historická stopa a Pamäť Národa a Zmysel pôvodných Obrazov, ktorými ľudia mysleli a chápali veci a dianie vo svojej dobe.


Dodnes sú medzi nami ľudia, ktorí reč dokonale ovládajú. Nie parazitickým spôsobom. Spôsobom pôvodnej Múdrosti Predkov, vo svojej skutočnej Sile Slova. Chránia túto Múdrosť pre generáciu ľudí schopných Tvoriť. Pre Tvorcov. A táto doba sa práve prebúdza…


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.