O Sile Slova

Uvedomili sme si niekedy Silu Slova? Známy príklad s vankúšom, ktorý, ak by sme roztrhli na vysokej veži, jeho perie by zaniesol vietor ďaleko, do širokého okolia a nikdy by sme ho už nemohli vyzbierať, poukazuje na Silu Slova.

SLOVO má obrovskú Silu šíriť sa. Slovo má ďalšiu moc, moc utešiť, povzbudiť. Môžeme zažívať smútok, či žiaľ, no niekedy stačí iba jediné slovko vyrieknuté s láskou a bolesť pominie. A niekedy stačia: „Tri slová, obyčajné slová, nie si sám,“ ako to je v muzikáli Neberte nám princeznú – a zrazu máme úplne iný pohľad na Život. Uvedomenie, že s nami niekto je, je pre tento život kľúčové…


Slová „Milujem Ťa“ dodávajú životu ľahkosť a zmysel.
Slovo „Odpusť“ priam zázračným spôsobom vymaže množstvo trápenia.
Slová „Som s Tebou“ pôsobia ako keby ste niekomu zložili z jeho pliec obrovskú záťaž.
Taká je Sila Slova.

No okrem budovania má Slovo aj moc ničiť, rúcať vzťahy, zraňovať, poškodiť, obrať o česť a dobré meno. Všetko rozhoduje o tom, ako a s akým zámerom slová používame a či ich používame uvážene a vedome. Preto je dôležité mať na zreteli, že slovo má moc budovať, aj ničiť.

Je potrebné uvedomovať si, čo hovoríme. Je dobré si uvedomiť, čo spôsobujú naše slová po ich vyslovení, no ešte lepšie je, ak si to uvedomujeme už pred ich vyslovením.

Prehodnocujme svoje slová, premýšľajme pri rozprávaní a uvedomujme si každé slovo, ktoré chceme vysloviť. Je nositeľom Sily – Tvorivej Sily. Slovo Tvorí.

Mnohým je možno ťažko tomu uveriť,
no pozorujte to – ten proces,
keď niečo vyslovíte…
a čo sa potom deje…


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.