REČOU HOVORÍ CELÝ VESMÍR.

„A svet je vlastne zvuk. Keby na okamžik utíchol, zmizlo by akékoľvek stvorenie. Keď začneme viac naslúchať tomu nevysloviteľnému zvuku, čo prúdi vo všetkých slovách aj v mlčaní, snáď sa nám podarí počuť pôvodný zvuk daný Stvoriteľom.“

Slovo v sebe ukrýva magickú silu a puto, ktoré nás dokáže zblížiť s inými ľuďmi a rozptýliť rôzne pochybnosti o živote. Prostredníctvom slova sa dorozumievame, hodnotíme, kritizujeme, chválime, vyjadrujeme pravdu, ale i klameme. Jednoduché ˇANO, alebo NIE, vyvoláva šťastný pocit alebo tragédiu. Slovami vyjadrujeme svoje pocity, priania, názory, myšlienky. A nie len ľudia. Aj zvieratá, stromy, rastliny, skaly, zem, voda, aj planéty sa dorozumievajú. Všetky druhy komunikácie sa navzájom prelínajú. Každá vlastnou vibráciou. Väčšinou sme však takí uzatvorení vo svojom egocentrickom svete, že iné komunikačné signály ani nevnímame. Keď sa ich naučíme počúvať, otvoria sa pred nami zázračné možnosti vnímania Slova v jeho rozmanitých podobách.

Slová a myšlienky zohrávajú vo Vesmíre prvotnú úlohu. Základným zákonom pre každého z nás je právo používania slova, myšlienky a slobodného rozhodovania. Naše myšlienky sú tvorivou silou nášho života. Sme takí, ako myslíme. Myšlienky nemožno podceňovať, preto ich treba používať zodpovedne, aby sme nimi neublížili sebe ani ostatným. Slovo aj myšlienka majú svoju energiu a platí tu Zákon Odrazu. Vyslaná energia sa k nám musí vrátiť – a to tak pozitívna, ako aj negatívna.

Slová sú súčasťou otázok a odpovedí, ktoré nás sprevádzajú pri riešení a analyzovaní dennodenných problémov a situácií. Vnášajú do nášho všedného života dynamické vzrušenie. Už jediná otázka dokáže úplne zmeniť naše doterajšie myslenie. Odpovede spôsobujú to isté. A že odpovedí je mnoho, to vidíme všade… v dnešnom svete nám ich dávajú hlavne masmédiá. Keby ľudia vedeli, čo všetko sa odohrá vo chvíli, keď počujú odpoveď na svoju otázku, pristupovali by veľmi opatrne k tomu čo počujú a čomu uveria.

Odpovedí je mnoho, ale iba jedna je pre nás v danom okamihu tá najlepšia a znamená aj isté oslobodenie sa od problému. Zámerne hovorím isté, pretože vzápätí sa vynárajú ďalšie otázky. A opäť máme vo svojom vnútri zvláštny pocit neuspokojenia. Niekedy si zo strachu otázku dať nedokážeme. Bojíme sa odpovede, ktorá by nás mohla zraniť, zmeniť, posunúť o krok vpred. Ak otázka vychádza z hlbín našej duše je dôkazom toho, že sme sa dotkli srdca. V tele pociťujeme čosi , čo nás zbavuje otázky a uvoľňuje to, čo na ňu bolo energeticky naviazané. Zažívame očarujúce momenty a otázkou stanovené hranice miznú. Každá otázka skrýva v sebe kúzelnú moc a prelamuje rutinu nášho bytia.

Slová sú mosty. Výrazy ako láska, dôvera, pravda, sloboda, uzdravenie charakterizujú niečo, čo stojí za hranicou slova. Odrážajú hlbokú, slovami nepostihnuteľnú skutočnosť. Až keď prenikneme všetkými vrstvami významu týchto a im podobných slov, dôjdeme k pôvodu – k Pravde Slova, a ochutnáme jeho skutočnú Moc. Takúto silu má každé láskavé Slovo. Slová a prostriedky vyjadrujúce pozitívne naladenie a pochopenie nás oslobodzujú od zautomatizovaných procesov myslenia. Jednoduché láskavé slovo, vysielajúce úprimnú myšlienku a používané počas dňa, môže získať v nečakanom momente zázračný účinok.

„A svet je vlastne zvuk.
Keby na okamžik utíchol,
zmizlo by akékoľvek stvorenie.
Keď začneme viac naslúchať
tomu nevysloviteľnému zvuku,
čo prúdi vo všetkých slovách aj v mlčaní,
snáď sa nám podarí počuť
pôvodný zvuk daný Stvoriteľom.“

A keď sa dotkneme týchto nedotknuteľných oblastí, ich sila bude prúdiť i do našich slov…

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.