Sila Slova a dohoda so samým sebou.

Dohoda spočíva v tom, že nebudeme hrešiť slovom.
Znie to veľmi jednoducho, ale je v tom obrovská sila.
Prečo?

SLOVO.

Slovom vyjadrujeme tvorivé schopnosti. Práve slovom všetko vyjavíme, čo cítime, na čo myslíme a čo chceme. Slovo nie je len zvukom, alebo písaným symbolom, je omnoho viac. Slovo je sila, je to moc, ktorú máme k vyjadrovaniu a komunikácii, k premýšľaniu a teda aj k vytváraniu situácií v našom živote. Dokážeme hovoriť. Ktorí iní tvorovia na našej planéte to dokážu? Slovo je najmocnejším nástrojom, ktorý ako ľudia máme, je to čarovný nástroj.

Rovnako ako má meč dve ostria, dokáže aj naše slovo vytvoriť ten najkrajší sen, alebo všetko okolo nás zničiť. Jedným ostrím je zneužívanie slova, čo robí zo života peklo. Druhým ostrím je čistota slova, prostredníctvom ktorej vytvárame len krásu, lásku a Raj na Zemi. Dalo by sa povedať, že REČ JE NÁŠ MEČ. V závislosti na tom, ako je Slovo používané, môže nás slovo oslobodiť alebo zotročiť. A to viac, než si dokážeme predstaviť. Všetky kúzla, ktoré máme k dispozícii, sú založené na slovách. Naše pozitívne slovo je Požehnaním, zneužité sa stáva prekliatím.

Ľudská myseľ je ako úrodná pôda, do ktorej sú neustále zasievané semená. Semenami sú názory, idey a pojmy. Zalejete semienko, myšlienku, a tá rastie. Slovo je ako semienko… a ľudská myseľ – tá je tak plodná!  Pamätáte, keď vám niekto niečo  povedal a vás sa to dotklo? Jeho slová ležali vo vašej mysli a klíčili tam veľmi dlhý čas? Určite áno, pozná to každý. Keď vidíme túto desivú moc slova, musíme si uvedomiť, aká veľká Sila vychádza z našich úst. Strach alebo pochybnosť zasiate do našej mysle vytvárajú nekonečné dráma udalostí. Slovo je ako kúzlo.

Hriech.

Náboženstvo hovorí o hriechu a hriešnikoch, ale čo je to hriech? Hriech je všetko, čím sa previníme sami proti sebe. Všetko, o čom si myslíte alebo hovoríte, že sa deje proti vám, je hriech. Staviame sa proti sebe, keď sa kvôli niečomu odsudzujeme alebo obviňujeme.
Existencia bez hriechu je presným opakom.

Nehrešiť znamená, že nejdeme proti sebe. Keď sme bez hriechu, preberáme zodpovednosť za svoje činy, ale nesúdime sa ani neobviňujeme. Z tohto hľadiska sa celé poňatie hriechu mení z čohosi morálneho či náboženského v niečo, čo dáva väčší zmysel. Hriech začína tým, že sami seba odmietame. Seba odmietanie je najväčším hriechom, ktorý môžeme spáchať. V náboženských pojmoch je seba odmietanie “smrteľným hriechom”. Byť bez hriechu na druhej strane znamená cestu k životu a tá vedie cez cestu k sebe – do seba, dovnútra, do Podstaty Života. Nehrešiť slovom znamená nepoužívať slovo proti sebe a to je to správne využívanie našej vlastnej energie. Nepoužívať slovo proti sebe, znamená nepoužívať ho ani proti svojim blížnym. Tak, ako sme životom prepojení v RODine, tak sme prepojení aj v RODe. A kto dokáže preniknúť aj hlbšie, pochopí, že aj ako náROD tvoríme jeden živý celok – organizmus ľudských duší. Sila Slova sa má využívať v smere Pravdy, Svedomia a Lásky k sebe, k svojej RODine, k svojmu RODu a k svojmu náRODu. Tak sa tvorí Mocný Celok Tvorivej spoločnosti Múdrych a Dobrých Človekov.

DOHODA.

Ak uzavrieme  so sebou dohodu, že nezhrešíme slovom len s týmto úmyslom, bude z nás vychádzať Pravda a zbaví nás všetkého emocionálneho jedu, ktorý v nás bol. No uzavretie tejto dohody si vyžaduje sebakontrolu, pretože doteraz nás naučili robiť pravý opak. Navykli sme si pri komunikácii s inými a predovšetkým samým sebe klamať. Hrešíme slovom a sila slova je zneužívaná. Znehodnocovaná. Zamyslime sa – komu na tom záleží? Používame slovo k nadávkam, obviňovaniu, ničeniu seba a iných. Občas ich užívame aj správne, ale nerobíme to často.

SLOVO JE KÚZLO, KTORÉ ĽUDIA VLASTNIA
A SME JEDINÍ TVOROVIA NA ZEMI,
ČO DOKÁŽU TVORIVÉ SLOVÁ TVORIŤ

A TVORIŤ CEZ SLOVÁ.

Dohody uzatvárame aj teraz, len si ich nie sme vedomí.
Kedykoľvek počujeme nejaký názor a uveríme mu, uzatvárame dohodu, ktorá sa stáva súčasťou nášho systému viery. Tieto typy kúziel viery je ťažké rozbiť. Jediná vec, ktorú môžeme urobiť, je uzavrieť novú dohodu založenú na Pravde. Pravda je najdôležitejšou časťou toho, aby sme slovom nehrešili. Na jednom ostrie meča sú lži, ktoré vytvárajú prekliatia, na druhom ostrí je Pravda, ktorá má silu zničiť tieto prekliatia. Jediné, čo nás môže oslobodiť, je PravdSlovo a jeho emocionálny kód sa do vás okamžite vryje a môže spôsobiť jeden malý informačný vírus. Jeden  kúsok zavádzajúce informácie môže zničiť komunikáciu medzi ľuďmi, spôsobiť, že každý človek, ktorého sa dotkne, bude nakazený a nakazí ďalších. Musíme začať chápať, čo je slovo a čo robí. Ak porozumieme dohode – nehrešiť slovom, začneme si uvedomovať, ako sa v našom živote všetko mení. Zmeníme spôsob,  ktorým zaobchádzame s inými ľuďmi, najmä s tými, ktorých najviac milujeme.

Keď nebudeme hrešiť slovom, poskytne nám to aj imunitu voči tomu, že nás niekto negatívne začaroval. Negatívna idea vstúpi do našej mysle len vtedy, keď je tam pre ňu úrodná pôda. Keď prestaneme hrešiť slovom, nie je už v našej mysli úrodná pôda pre slová, ktoré ničia Namiesto toho je v nej úrodná pôda pre slová, ktoré prichádzajú z lásky.
Ak sa chceme oslobodiť a prekročiť rovinu nevedomej existencie, potrebujeme sami so sebou uzavrieť dohodu, že začneme SLOVO využívať v prospech Pravdy a Lásky. Je to veľmi silná dohoda. Užívajme slovo správnym spôsobom. Užívajme slovo na zdieľanie nášho pokoja a našej lásky. Začnime sami so sebou. Povedzme si, akí sme spokojní, šťastní, nádherní, ako sa máme radi. A to isté si všímajme na našich blízkych a hovorme im to. Použime slovo, aby sme rozbili iné nepatrné, maličké dohody, ktoré nám spôsobujú utrpenie iba preto, lebo sme niečomu uverili. Nehrešiť slovom nás privedie k osobnej slobode, k osobnému úspechu a Pokoju.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.