O šťastí, či o peniazoch?

Žijeme v systéme peňazí. Tak sme sa narodili, do takého sveta. No Človek nie je finančná bytosť. Človek je bytosť duchovná.

Vyzerá to tak, že sa na finančnú bytosť transformuje… v poslednom období klesla zo svojej duchovnej úrovne na finančnú. Myslí si, že šťastie je závislé od množstva peňazí. Lenže keď si to myslí, keď tomu človek uveril, odovzdáva svoju životnú energiu peniazom a už si nevie prestaviť, že by to mohlo byť aj inak. A tak sa peniaze stali hodnotou všetkého. Nie iba vecí, ale aj služieb, času, dokonca aj toho, čo je v prírode úplne zadarmo, sme ohodnotili peniazmi.

Výsledkom toho je pocit, že keď peniaze nie sú, znamená to chudobu, nešťastie, nedostatok všetkého. Keď peniaze sú, znamená to bohatstvo, šťastie, hojnosť všetkého, dokonca aj lásky. Zrazu ľudská životná energia živí energiu peňazí a energia peňazí živí ľudí. Čo to znamená?

Znamená to, že už nie Boh, ani Príroda, ani Voda, Vzduch, či Slnečné lúče… ani vnútorný pocit, Pokoj, Láska… nič z toho už nie je podstatné natoľko, aby sme to dokázali postaviť nad dôležitosť peňazí. A tak nám vzali peniaze šťastie. A keď peniaze získame, cítime, že máme šťastie… späť.

Absurdné ? Možno v dobe, keď peniaze neboli…

S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.