Pramenitá voda = zdrojová voda.

Views: 0

Všetko začína Prameňom. Je to tak vo všetkom, no Voda je toho javným príkladom. Vyviera na povrch z hlbín živej štruktúry – zo Zeme, aby vyviedla na povrch istý druh energie, ktorý je pre človeka a všetko živé na povrchu podmienkou na Život. To sa nedá poprieť.

Voda je tu pre všetkých ľudí všetkých rás a národností, pre všetky zvieratá a rastliny, je tu pre všetko živé. Voda je bytostnou súčasťou všetkého živého, čo existuje na Zemi, všetkých rastlín a živých bytosti. Nachádza sa v nich – priamo v nich. Dokonca sa nachádza aj vo vzduchu, ktorý dýchame. Ak by vo vzduchu nebola voda, zahynuli by sme – všetci.

Pramenitá voda je informačný Zdroj všetkých Vedomosti Zeme. A Zem je súčasťou ďalších systémov, takže nesie v sebe aj informácie týchto systémov. To všetko sa v istej esenciálnej forme nachádza v Pramenitej Vode.

Parazitické entity, aby si upevňovali svoju pozíciu, zabraňujú ľuďom – mysliacim bytostiam, aby mali prístup k tejto Zdrojovej Vode. Pretože Človek, ktorý má prístup k Pramenitej Vode a tá je jeho každodennou súčasťou, cíti a chápe svoju neoddeliteľnosť s Prírodou. Premýšľa svojou Mysľou nad dokonalosťou stvoreného a vníma proces Tvorenia Tvorcom aj teraz v tomto Čase, počas tohto svojho Života. Premýšľa nad skutočným spojením s Bohom a reálne ho vníma a aj chápe. Spojenie s Tvorcom mu dáva množstvo variácií vlastného Života. Ako keď syn vníma otca a vie, že čokoľvek by chcel urobiť, jeho otec mu v tom pomôže.

Človek, ktorý je od tohto Zdroja Vedomostí odstavený a žije napríklad v štruktúrach mesta, prípadne obce, kde už nemá prístup k pramenitej vode, ak sa na niekoľko dní dostane k možnosti piť iba Pramenitú vodu, začne sa prebúdzať. Jeho Vedomie sa prebudí a zatúži byť v spojení s čímsi nepoznaným, no reálnym, lebo je to tak citeľné, že sa mu žiada ostať… ostať v tomto Kontakte. Ešte stále sa bavíme iba o Pramenitej Vode.

To všetko poukazuje na to, že Pramenitá Voda má svoju dušu, svoju Myseľ, svoju Pamäť. Voda je mysliaca energia so znalosťou Pôvodných Informácií.

S Pramenitou Vodou je možné komunikovať a požiadať ju o pomoc, o vyliečenie. Takáto komunikácia má byť v pokoji a v harmónii.

Keď pijete Pramenitú Vodu, povedzte jej: ,,Mám ťa rád.“ Na tento prejav Lásky voči nej vám odpovie upokojením vašej mysle, vnesie pokoj do vášho vnútra a naplní vás Silou.

Voda je živý organizmus. Ona dobre chápe, kto Je, že je súčasťou všetkého živého tu na Zemi, v akejkoľvek podobe. Je súčasťou Boha, súčasťou všetkého živého na Zemi, súčasťou našej časti Vesmíru. Preto je pre Človeka dobré, ak má Vodu úprimne rád. Veď všetko, čoho sa človek dotkne, je sčasti voda. Aj sám človek. Je dobré mať rád Vodu, akúkoľvek, aj dážď, aj sneh, aj ľad, aj vodu v mláke, aj tú balenú v plastových fľašiach. Veď ona nemôže za to, čo s ňou ľudia robia.


Kedysi sa verilo, že voda je prejavom myslenia ľudí. Že voda sa správa podľa toho, aké myšlienky ľudí sa do nej dostanú. Preto sa s pokorou pozerali na povodne, alebo silné dažde, ktoré im ničili prírodu a zamýšľali sa nad tým, ako žiť lepšie, aby vo vode nebolo toľko zla a škody. (Keď sa na to pozrieme z pohľadu dnešnej doby, dalo by sa povedať, že tu môže byť nejaký súvis na tejto úrovni úvah.)

S vodou sa dá robiť čo chcete. Už len fakt, že ju máme všade kde pozrieme, že vie byť tekutá, že je parou aj ľadom, že dokáže vrieť, to všetko nám dáva nekonečné možnosti, ako s ňou byť v kontakte. Že nejde iba o jej pitie. To by sme sa veľmi veľmi obmedzovali… V akejkoľvek spomenutej forme je Voda Božia energia. To treba mať na pamäti. Rovnako je to doslova stavebný materiál živých rastlín a organizmov, vrátane človeka. Preto by s ňou mal človek nakladať s úctou. Aj napriek tomu, že je všade.

Vodu najviac vnímame na povrchu Zeme. Možno je to preto, že je to náš životný priestor. Poznáme potoky, rieky, jazerá, moria, oceány. Takto voda ochladzuje a zvlhčuje Zem. Aj pre Zem je Voda nevyhnutnou súčasťou, pretože bez nej by na Zemi nebol možný žiadny život.

Voda je aj pod povrchom zeme. Všade kde je, plní svoj účel. Keď je na povrchu, napĺňa sa slnečnou energiou, vďaka čomu naberá na svojej kvalite a Sile. V prírode je voda doma. Je to jej prirodzené prostredie a tam je doslova slobodná. Takáto voda, voda z prírodných zdrojov je životodarná. Doslova. Je to živá voda. Dalo by sa povedať, že voda je v prírode šťastná. Preto aj ľudia majú pocit šťastia, keď sa v prírode vodou ovlažia. Cítia radosť z dotyku s vodou. To pri vodovodnom kohútiku necítia…

Voda vo vodovodných potrubiach, v umelých vodojemoch, v plastových fľašiach v sebe Živu nemá. V nej nenájdete tú istú životodarnosť. Ona vás síce umyje, uhasí smäd, no energiu prírody, energiu Tvorcu získa až v Prírode.

Voda má byť zdrojom Života, čistým nosičom čistých informácií o Živote. Zároveň môže byť nástrojom k dosiahnutiu Harmónie a Zdravia, ak s ňou vie Človek zaobchádzať. Ak Pramenitú podzemnú Vodu vychádzajúcu na povrch necháte na chvíľu na slnku, nech sa nasýti slnečnou energiou, stáva sa vyslovene liečivou. Má schopnosť odstrániť bolesti v ľudskom tele, zharmonizovať jeho procesy a človek sa takto doslova nasycuje Svetlom. Tí, čo to vidia, sa neustále k takejto Vode snažia dostať. Piť ju priamo pri prameni za slnečného počasia. Je to vysoko harmonizujúci a nasycujúci životodarný akt. Predstavte si Vodu ako Život a Slnko ako Lásku. Toto dostávate do svojho organizmu, do všetkých jeho hmotných, jemnohmotných a nehmotných vrstiev.

Človek má schopnosť svojimi vlastnými myšlienkami a svojou vlastnou energiou vodu premeniť. Voda z Prameňa pramení a v Človeku sa premení podľa jeho myšlienok a vnútorného nastavenia. Preto je vhodné a dobré byť v Harmónii.

Ľudia, ktorí takto pristupujú k vode sú mierumilovní a majú radi živú Prírodu a ľudí. Chápu prepojenie, rozumejú tomu. Žijú v Láske a Múdrosti. Ich slová a konanie šíria Dobro. Je to preto, lebo ich Myseľ je čistá. A to sa nedá hrať, nedá sa pretvarovať, aby to fungovalo. Je to proces premeny ľudskej bytosti, ktorý pramení v jej v Prameni a tým je Tvorca. Rovnako, ako čistá životodarná Voda pramení v Prameni. Všetko so všetkým súvisí.

Nie, nie je to tak, že iba pitím pramenitej vody sa človek zmení. No pomôže mu to v jeho napredovaní k Zdraviu a vnútornej Harmónii, ktoré ho dovedú k tomu, po čom ľudská duša túži… k Prameňu.Žijeme vedome?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.