Čistota Človeka.

Views: 0

Najskôr jedna z modlitieb našich Predkov:
„Som Prameň, som najčistejšia voda (telo), som najčistejší vzduch (myšlienky) som najčistejší nástroj mojich Predkov, môjho Rodu, lebo Stvorený Som Najvyšším Prvopočiatočným Bohom Tvoriteľom, ktorého Svetlom som. Som najčistejšia Žiara (srdce). Vnášam JAR (život) do ľudského sveta.“

Človek sa na Zem rodí čistý. Jeho voda (telo) vychádza z vody matky, pričom si nesie kódy oboch rodičov. Prichádza na Svet vo svojej najčistejšej forme plný Božej Žiary. Preto malé dieťa žiari a každý naň rád pozerá a dobre sa cíti v jeho prítomnosti. Je čisté a doslova nepoškvrnené. Špinou a škvrnami sa táto čistá voda môže znečistiť iba Prostredím, v ktorom prebýva. Rodičia a rodina sú zárukou čistoty dieťaťa. Rodičia a rodina robí výber škôlky, školy, zozačiatku aj kamarátov, aby dieťa vyrastalo a formovalo sa v čo najčistejšom myšlienkovom prostredí, ktoré dosť značne ovplyvňuje jeho vývoj. Myšlienkové formy sú programy myslenia, ktoré sa aplikujú v Mysli dieťaťa.

Myšlienkové formy – kameň úrazu dnešnej spoločnosti.

Prestalo sa myslieť na myšlienky. Prestalo sa pestovanie čistej Mysle. Je to preto, lebo nás niekto nasmeroval od príRODy. No my k príRODe patríme. Sme jej súčasťou, sme vodou v istej forme života. Bez vody by naše telo a nič živé v prírode neexistovalo. A VODA MÁ BYŤ ČISTÁ. Tak ako sa kedysi naši Predkovia starali o pramene v prírode a čistili ich vždy, keď k nim prišli, rovnako čistili potoky a rieky. No s vodou mali spojené aj svoje telo. Vedeli, že sú s vodou spätí. Vedeli, že ich telá sú z vody a aj to, aké je potrebné ju udržiavať čistú. Vedeli, že to začína starostlivosťou o svoju Myseľ, o výber Slov, o konanie Dobra, že je to o Živote v Láske, o Spojení s Prírodou a svojim Rodom, o potrebe posvätnosti Rodiny, o starostlivosti o každého jej člena a detí zvlášť. Aby sa Čistota Mysle zachovala. Výchova detí je to najdôležitejšie. Jak pre deti, tak pre spoločnosť. Ak ju chceme zachovať v Čistote a vo Svetle.

Paraziti sa vždy snažili a snažia o to, aby to tak nebolo. Čím skôr zašpinia našu Vodu, tým skôr môžu na Človekovi parazitovať. Kedysi to bolo zjavné až na dospelých poškvrnených jedincoch. Dnes sa ukazuje tento jav na celých a obrovských skupinách pošpinených ľudí a už aj mládeže a detí. Ich čistota Mysle je zanedbaná, ich čistota slov tiež a preto aj konanie takýchto dospelých, aj ešte nie dospelých ľudí je v neochote, až agresii. V nejednom prípade v úplnej nevedomosti!

Človek sa na Zem rodí čistý.
Jeho telo vychádza z tela matky,
pričom si nesie kódy oboch rodičov.
Dieťa prichádza na Svet
vo svojej najčistejšej forme plné Života.
Je čisté a žiari.
Preto sa každý naň rád pozerá
a dobre sa cíti v jeho prítomnosti.
Je čisté a doslova nepoškvrnené.

Špinou a škvrnami sa táto čistá voda môže znečistiť iba Prostredím, v ktorom prebýva. Rodičia a rodina sú zárukou čistoty dieťaťa.Je našou svätou úlohou chrániť a ochrániť svoje deti pred systematickým spôsobom špinenia. Majte svoje oči, svoju Myseľ a svoje Srdce natoľko čisté, aby ste to včas odhalili.
Žijeme Vedome?

 

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.