OVLÁDANIE MYSLE DAVU.

Views: 53

V manipulácii sa SLOVO zneužíva najviac. Ak sa vás niekto rozhodne ovládať, bude to robiť majstrovským spôsobom používania Slova a vytvorenia potrebného Obrazu. Ak sa mu to podarí dobre a vy prehliadnete pokrivenie Pravdy, ste ochotní uveriť tejto novej pravde, ktorá sa zakladá len a len na jednom – na Moci, ktorú ste vy sami podporili tým, že ste uverili.

Veľa ľudí si myslí, že svoju Myseľ ovládajú sami. Majstrovstvo ovládania Mysle je práve v tom, aby si ovládaní ľudia mysleli, že sa rozhodujú sami. Veľmi účinnou metódou ovládania mysle je vplyv na masové vedomie a ovplyvnenie masového názoru ľudí. Vtedy jednotlivec zvyčajne pristúpi na názor väčšiny.


Dnešná politika a obchod sú postavené práve na určení vyhovujúcich ,,právd“, ich zakotvenie vo väčšine populácie a ovládnutie masy, aby sa myseľ jednotlivca a jeho rozhodovanie uberalo požadovaným smerom.

Je viacero metód, ktoré sa používajú na tieto účely. Tímy manipulátorov verejnej mienky dnes využívajú viacero súčasne. Všetko sa zrýchlilo…

 • Veľmi účinná metóda z dlhodobého pohľaduje VŠTEPOVANIE NÁZOROV A URČOVANIE ,,PRÁVD“ ŠKOLSKÝM SYSTÉMOM. Ak sa začnú vštepovať požadované názory už malým deťom a pokračuje sa cez základné, stredné a vysoké školy, vychová sa určitá názorová masa dospelých ľudí, ktorí sú presvedčení o určitých ,,pravdách“ a preto sú ľahšie manipulovaní k súhlasu s určitými spoločenskými trendami, ktoré pre ľudstvo vôbec nemusia byť prospešné. Táto metóda sa úspešne používa už veľmi dlho.

 • Ďalšou metódou je KRIVENIE PRAVDY. Vymení sa jedna informácia za druhú, Pravda za polopravdu, prípadne až za úplnú lož. Takáto krivá informácia sa rozšíri v čo najširšej verejnosti a keďže má človek tendenciu uveriť väčšine, podľahnú hlavne tí jedinci, ktorí nie sú naučení vytvárať si svoj vlastný názor a pohľad na vec.
 • UDRŽIAVANIE ĽUDÍ V STRACHU. Strach, obavy a neistota z budúcnosti ľudí dostanú do situácie, že pristúpia aj na to, na čo by v pokojnom živote nikdy nepristúpili.
 • ROZDEĽUJ A PANUJ. Táto metóda sa používa vždy, keď si chce malá skupina ľudí podmaniť väčšiu. Zdôrazňujú sa a zveličujú akékoľvek rozdiely medzi ľuďmi, či už to je náboženstvo, národnosť, rasa, čí názorové rozdiely. Tieto rozdiely sa využívajú na vyvolanie konfliktov medzi ľuďmi, čím vzniknú dve alebo viac ľahšie manipulovateľné skupiny ľudí, ktorým už stačí len poskytnúť riešenie, pomoc a podporu. Samozrejme za určitých podmienok…
 • NÁBOŽENSTVO. Náboženstvo nie je len forma svetonázoru. Náboženstvo je forma záväzku. V angličtine religion, z latinského re-ligare = znovu zviazať. Moderné formy náboženstva sú mocné formy ovládania mysle. Zviazania mysle. Ak by sme to mali porovnať s vládou, tak vláda je zviazanie ľavej mozgovej hemisféry a náboženstvo je zviazanie pravej hemisféry.

 • Aj keď sa to nezdá, FINANČNÝ SYSTÉM je tiež nástroj na formovanie mysle. Dá sa využiť, aj zneužiť. Posledné desaťročia sa finančný systém hrubo zneužíva na ovládanie a manipuláciu ľudí a ich myslí. Bankový systém založený na dlhoch v ničom nekrytých menách je vtiahnutie ľudí do ilúzie, že takto sú v bezpečí. No opak je pravdou. Moc posledných desaťročí je založená na plošnom zadlžení obyvateľstva, čím sa omnoho jednoduchšie udržiava dav v poslušnosti. Zvlášť ak ide o vládnutie, ktoré obmedzuje ľudí na slobode. Finančný systém je tak mocný nástroj a tak hlboko vnikol do myslí ľudí, že si vôbec nevedia predstaviť tento systém opustiť. Stali sa jeho neoddeliteľnou súčasťou a to úplne dobrovoľne.
 • Ďalšou nenápadnou metódou ovládania je STRAVA A MEDICÍNA. Mocní tohto sveta prišli na to, ako sa stravou ovplyvňuje zdravie populácie a aj jej psychický stav. Aby sa to nezvrhlo, dopomáha tomu druhá strana mince a tou je medicína. No ,,dopomáha“ znamená, že udržiava ľudí pri živote v takom stave, aby mali starosti sami so sebou. Strava a lieky totiž výrazne ovplyvňujú myslenie a vedomie ľudí. A verte či nie, patria tu aj cigarety, alkohol a drogy.
 • Nespochybniteľnou metódou ovládania mysle ľudí sú MÉDIÁ. Kto ovláda informácie, ovláda svet. Je jasné, že ľudia uveria tomu, čo počujú často a všade. Dnes sú médiá jedným z najdôležitejších nástrojov na ovládnutie davu. Formovanie mysle davu cez médiá je tak výrazné, že ľudia sú ochotní podstúpiť čokoľvek, čo sa v nich odprezentuje ako prospešné. Uveria. Tento silný a priam magický nástroj dnes majú v rukách mocní tohto sveta. Majú v rukách nie len myslenie ľudí, ale doslova aj ich spôsob vnímania reality.

 • FORMOVANIE SEBAHODNOTY je jednou z tých nenápadných metód ovládania mysle. Odvedú vašu pozornosť od predkov, odstrihnú vás od minulosti, zmenia históriu a zrazu máte pocit, že ste nezaujímavý. Obyčajné nič. Bez hodnoty. Preto je potrebné sa dozvedieť o svojich predkoch čo najviac a čo najlepšie poznať tú skutočnú minulosť svojej rodiny, svojho rodu a národa. Vtedy človek nadobúda sebahodnotu a sebaistotu. Zmena histórie je dôležitou súčasťou ovládania celých národov…
 • Čas je fenomenálny, pokiaľ ho viete ovládať a pohybovať sa v ňom. Vytvorenie potrebnej ILÚZIE ČASU spôsobuje oslabenie ľudskej spoločnosti, čo napomáha manipulátorom ovládať ju. Vedia vytvoriť zdanlivú neschopnosť ľudí žiť v skutočnom uvedomovaní si prítomnosti. Vytvárajú podmienky na to, aby ľudia žili v ľútosti nad svojou minulosťou a v obavách o budúcnosť. Akonáhle toto spozorujete v spoločnosti, či už cez médiá, alebo inou cestou, majte sa na pozore. Chcú vás ovládať. Táto technika založená na strachu odvádza pozornosť od prítomného okamžiku. Naše Vedomie môže byť zmanipulované iba ak nie je plne prítomné v prežívaní prítomnosti. Vtedy ste buď zameraní na svoju minulosť, alebo sa bojíte o svoju budúcnosť. To je stav mysle, keď ste odovzdaní vykonať to, čo chce od vás niekto iný. Buďte preto obozretní.

 • VYVOLANIE CHAOSU. Či už to je terorizmus pod falošnou vlajkou, alebo ide vytvorenie chaotickej situácie, ktorá vyvolá strach a neistotu, vždy si to vyžaduje urýchlené nastolenie nového poriadku a pravidiel. A to aj takých, s ktorými by ste dovtedy určite nesúhlasili. Stalo sa to už toľkokrát… a vždy to na ľudstvo opakovane zaberie. Zvláštne, ako človek človeka vždy rovnakými spôsobmi ovládne.

Slovo posilnené obrazom má obrovskú moc. Preto keď sa stretnete s manipuláciou a odhalíte ju, nikdy s ňou nesúhlaste a nepotvrdzujte ju slovom.

Majte svoj VLASTNÝ ÚSUDOK, svoj VLASTNÝ UHOL POHĽADU na vec a práve TEN VYSLOVUJTE. Uvedomujte si, že aj vaše slová stanú súčasťou obrazu, ktorý sa niekto snaží vytvoriť. VAŠE SLOVÁ A VÁŠ OBRAZ TO DOKÁŽU ZMENIŤ A PRETVORIŤ.

VAŠE SLOVÁ A VÁŠ OBRAZ TO DOKÁŽU ZMENIŤ A PRETVORIŤ.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.