Na úrovni dotykov…

Dotyk je komunikácia. Dotykom vyjadrujeme, dotykom reagujeme, dotykom ubezpečujeme, dotykom dávame najavo… cez dotyk cítime, cez dotyk prijímame informáciu… dotykom si vymieňame frekvencie, energie, dotykom vstupujeme do intímnej zóny. Dotyk je priamy kontakt. Veľmi priamy. Čistí ľudia dotykom veľmi veľa vecí zachytia. Dotyk nie je iba hmat. Dotyk je vyjadrenie pocitu a zároveň jeho prijatie z druhej strany.

Dotyk lieči, ak je na to človek pripravený.

No dotyk vie byť aj nepríjemný, odporný, bolestivý. Dotyk vie byť bránou do intímnej zóny. Dotyk je ovplyvňujúci, je to priamy vstup. Dotyk je priama komunikácia medzi živými bytosťami, medzi človekom a človekom, medzi človekom a zvieraťom, medzi človekom a rastlinou. Dotyk je súčasťou vyjadrovania, prijímania aj dávania. Je potrebné dotyky vnímať a vedieť sa v nich vyznať. Dotyky sú ako slová. Vedia zmeniť situáciu, náladu, pohľad na svet, zmeniť uhol pohľadu.

Venujte sa dotykom. Spoznávajte tento svet komunikácie a rozšírte si Poznanie. Používajte dotyky na vyššej úrovni, nie iba na fyzickej. Pozorujte sféru dotykovej komunikácie a pozorujte v tejto sfére seba… seba vo vnútri seba. Čo cítite… čo sa zmení… čo vám to dáva. A ak berie, narúša, navodí nepríjemný pocit, zmeňte to.

Objavujte sami seba. Objavujte túto pre mnohých novú úroveň vnímania a komunikácie. Keď sa dotýkate, dotýkate sa obalu duše… keď sa niekto dotýka vás, je to duša… dáva niečo najavo, vyjadruje sa… možno prosí o pomoc, možno vyjadruje radosť, možno sa chce prepojiť. Duša s dušou. Je to možné iba do tej miery, do akej to je príjemné. V opačnom prípade to má opačný efekt.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.