Úrovne schopnosti rozpoznávania pravdy.

Views: 5

Úroveň schopnosti rozpoznávania pravdy je u každého iná. Je to závislé od mnohých skutočností, ktoré sme počas svojho života prežili a prijali ako dobro, pravdu, alebo prijateľnú súčasť svojho života, ktorú sme ochotní niesť a chrániť. Procesy však neustále prebiehajú a my sa stretávame vždy s novou a novou súčasťou života, na ktorú nejakým spôsobom reagujeme. Či správne, to záleží od miery našej schopnosti rozpoznávať pravdu.

1. ÚROVEŇ
Táto úroveň je najnižšia schopnosť rozpoznania pravdy. Zakladá sa na odpozorovaní toho, čo si myslí väčšina a na logickej úvahe, že ak si to myslia všetci, tak to musí byť pravda. Je na to množstvo techník, ako dosiahnuť (manipulovať), aby istá informácia presiakla väčšinou a stala sa tak normou pre všetkých. V našom Čase prebiehajúcich udalostí, tou najznámejšou (manipulačnou) technikou sú média a ich vplyv na verejnú mienku.
Ak je človek závislý od informácií v hlavnoprúdových médiách a nie je schopný vyvodiť si vlastný názor z toho, čo vidí okolo seba, má najnižšiu pravdepodobnosť, že uveril pravde.

2.ÚROVEŇ
Človek pozoruje a preveruje si informácie, ktoré spoločnosť prijala ako pravdu. Hľadá iné zdroje a uvažuje vlastným rozumom nad inými verziami, než je tá hlavná – najviac preferovaná.
Takýto človek má vysokú pravdepodobnosť pochopiť čo sa deje a prečo. No nemal by sa uspokojiť so žiadnou verziou a objavovať ďalej.

3. ÚROVEŇ
Na tretej úrovni sú takzvaní vykonávatelia. Sú blízko pravdy, vedia omnoho viac, ako ostatní, no ani táto úroveň nezaručuje, že vedia skutočné zámery tých, ktorí to celé riadia. Vedia pravdu iba o tom, čo sami vykonávajú. V skutočnosti sú na tom v mnohých prípadoch horšie, ako ľudia z druhej úrovne, pretože ak konajú v prospech Zla, môže ich ťažiť Svedomie.
Ak vykonávateľ zapojí do procesu aj kvality druhej úrovne, jeho rozpoznávacia schopnosť sa dostane na úroveň, ktorú už vyžaduje úroveň štvrtá.

4. ÚROVEŇ
Ľudia riadiaci celý mechanizmus odohrávajúcich sa udalostí ktorých sme súčasťou, vedia takmer všetko o tom, čo sa deje. Samozrejme za predpokladu, že sú dobre informovaní. Je vysoký predpoklad, že rozumejú udalostiam, ktoré prebiehajú a dokážu ich riadiť – ovplyvňovať.

5. ÚROVEŇ
Architekti procesov meniacich spoločnosť. Tí vedia najviac. Tí poznajú pravdu o tom, PREČO sa to deje, AKÝ je zámer, ČO je cieľom a KTO to vykoná. Pravdupovediac, nepoznajú detaily životov ľudí, ktorých sa tieto procesy týkajú. Ich úlohou je mať nadhľad.


Úroveň schopnosti rozpoznávania pravdy nezávisí od spoločenského postavenia. Úroveň Poznania Pravdy je závislá od iných princípov. Môžete byť vysoko spoločensky postavená osoba so schopnosťou rozpoznávania pravdy na 1. úrovni. Rovnako sú spoločensky nízko postavení ľudia so schopnosťou 4. úrovne. Všetko je totiž inak… Ako, to sa môžete dozvedieť iba sebazdokonaľovaním vlastnej schopnosti rozpoznávania pravdy.žijeme vedome?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.