RODINA – dedičstvo našich Predkov.

Rodina je kozmická jednotka. Toto je naše dedičstvo. Nech to znie niekomu akokoľvek nadnesene, je to tak. Keď sa pozriete ktorýmkoľvek smerom, všetko žije v spoločenstvách, v rodinách. Žijú tak rastliny, zvieratá, ryby aj vtáky. V rodinných zoskupeniach sa nachádzajú aj všetky planéty a súhvezdia. Všade nájdete partnerstvo. Všade, kde je harmónia a súlad.

Naši Predkovia vedeli, že narušením jedného článku sa dostáva do disharmónie Celok. Podľa toho sa aj správali. Aby sa zachovávala harmónia v príRODe, bolo potrebné starať sa o každú studničku, potok, rieku, jazero, les, pole… Aby sa zachovávala harmónia v RODe, bolo potrebné starostlivo dbať na každého člena RODiny. Ľudia kedysi žili v harmónii a ak niečo, alebo niekto harmóniu narušil, hneď sa tomu venovali všetci ostatní, aby sa zachoval poriadok na zachovanie harmónie. Či už šlo o príRODu, alebo ROD, harmónia a súlad boli základným meradlom a hodnotením situácie.

Rodina má byť harmonická nie iba navonok, má byť predovšetkým plodná, aby sa zachovala harmónia Života v plynutí Času. Preto Rodinu vždy tvoril muž, žena a deti. To zaručuje zdravú energiu nekonečnosti. Muž a žena sú dve polovice Celku. Muž a žena v Celku tvoria doslova Kozmickú jednotku na zachovanie Života Človeka na Zemi. Pristupujte preto k vytváraniu RODiny ako k udalosti kozmického významu. Je to jediný spôsob prežitia ľudstva a zachovania harmónie v spolužití. Snažte sa o zachovanie Lásky v rodine, buďte láskaví k svojim deťom a s láskou sa starajte o ich zdravý vývoj. Oni sú predĺženou jednotkou nás v budúcnosti. Prenesú tam všetko, čo sa naučia. Učte ich Láske, veďte ich k Dobru, aby s Úctou prijali všetko, čo im prichádza do ich životnej Cesty. Naučte ich, aké je dôležité zachovanie harmónie, aký dôležitý je pokoj vo vzťahoch. Takto pripravení do života v dospelosti začnú dohliadať na harmóniu v prírode, v rodine, aj vo svete.Pre každú generáciu ľudí je nevyhnutné vychovávať novú generáciu ľudí, pre ktorých zachovanie harmónie spolužitia, zachovanie rodiny a zachovanie rodu znamená viac, než zisky a moc. Ak sa toto naruší, nastáva degradácia ľudskej spoločnosti.

Buďte zodpovední pri hľadaní svojho životného partnera. Myslite pri tom na deti a rodinu, pretože ak sa narodia deti, ktoré sú nechcené a celý ich vývojový vek je týmto poznamenaný, spoločnosť presiakne normou degradácie, toleranciou voči pokriveným spoločenským trendom a nakoniec to povedie k pokriveniu spoločenských pravidiel, noriem a zákonov, ktoré sa aj tak nikdy spoločnosťou nebudú rešpektovať. Z jediného dôvodu – vždy tu budú ľudia mysliaci slobodne, túžiaci po rodine a harmónii v mravnej spoločnosti. Keď sa títo mravní ľudia ocitnú na okraji spoločnosti ako nežiadúca a nerešpektovaná menšina, začína sa prebúdzať príroda so svojimi Večnými Kozmickými Zákonmi, ktoré pohybom určitých Síl a ich následkami znovu vyladia strácajúcu sa harmóniu.

Spoločnosť, ktorá rozvracia a neváži si rodinu, neváži si ani Vesmír a narúša jeho harmóniu svojim postojom k ľuďom a k prírode. Narušená spoločnosť ľudí narúša prírodu, narušená príroda narúša harmóniu Zeme a narušená harmónia Zeme narúša medziplanetárnu harmóniu. Mysliac si, že tak veľký Živý Organizmus nebude reagovať, aby harmóniu zachoval, je znakom a dôsledkom degradácie.

Ten, kto vytvára rodinu, doslova napĺňa Cieľ Stvoriteľa. Tak ako stromy, tráva a kvetiny rozhadzujú svoje semená, aby udržali život svojho druhu na Zemi, rovnako to robia aj živé bytosti. Každé zviera sa o svoje mláďatá stará. Človek, ako dieťa božie má o úlohu viac. Udržiavať harmóniu na planéte Zem a práve k tomu treba viesť deti. A to sa deje správnou výchovou.

Naši Predkovia učili deti,
aký je vzorný muž a vzorná žena.
Deti sa do týchto vzorov snažili dorásť.


Vzor muža:
Muž je tvorca a ochranca rodiny a svojho Rodu. Je to muž činu, ktorý svojimi skutkami chráni a rozvíja harmonický život. Muž je nádej a opora pre jeho rodinu a Rod. Je stabilitou, energiou a sebavedomím svojej rodiny a Rodu. Aby to všetko dokázal zvládnuť a mal dostatočnú motiváciu, musel milovať svoju ženu. Až vtedy – vo zväzku so svojou ženou sa muž stáva skutočným tvorcom. Takýto muž robí svoju ženu šťastnou a tá robí šťastným jeho. V tejto atmosfére lásky a radosti vychovávajú svoje deti k rovnakým hodnotám.Vzor ženy:
Žena je teplom rodiny. Je plná lásky a pochopenia, schopná prijať osud svojho muža, ktorý ju miluje. Žena je stredom svojej rodiny, je jej základom, teplom vyžarujúcim na členov svojej rodiny. Práve táto milujúca a teplá energia priťahuje muža, ktorý ju ochraňuje a zabezpečuje všetko potrebné, aby jej teplo nevychladlo. Žena si uvedomuje svoj význam pre rodinu, starostlivo sa o ňu stará a dbá na to, aby ani ona, ani nikto v rodine neprepadol pýche. Je oporou svojmu mužovi a vo svojom zväzku s ním tvorí plodnú bunku, ktorá zabezpečuje zachovanie Rodu a ľudstva na Zemi.Počúvajte svoje svedomie pri udržiavaní harmónie vo svojej rodine, vo vzťahoch k iným ľuďom a k svojmu okoliu. Veďte svoje deti ku konaniu Dobra v Láske a v Úcte ku všetkému živému. Harmónia a súlad je základom šťastného Života vašej rodiny.žijeme vedome?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.