Súlad (harmónia)

Súlad (harmónia) je základom pozitívneho rozvoja človeka. Človek by mal mať súlad vo všetkom – vo svojom vnútri (v duši), vo svojej mysli, vo svojom tele, vo svojom okolí, vo svojich vzťahoch.

Vytváranie harmónie v sebe samom, byť v súlade so sebou samým, so svojim životným zámerom, mať v súlade s tým vlastné myšlienkové procesy a vyjadrovanie a v súlade s tým aj konať, to všetko zaručuje pokojný a šťastný život, harmonické vzťahy a zdravie.

Ľudia hľadajú šťastie všade inde, len nie v súlade. Snažia sa zo všetkých síl zmeniť svoj život a dokázať tak sebe aj iným, že ,,som niekto“… no všetko má svoje zákonitosti a postupy. Bez súladu to nedosiahneme. Bez harmónie niet pokoja, ani zdravia. Ani šťastie. Ani láska. Láska je súlad.

Ak súlad necítime, nie sme v súlade so sebou samým. Tak jednoduché to je. Ak necítime súlad, cítime nedostatok duševnej rovnováhy, máme absenciu správneho a pozitívneho vnímania sveta, absenciu viery v Boha a sebadôvery. Vtedy – v takom stave – narušujeme svojim správaním a konaním aj vonkajšiu harmóniu, čím vytvárame podmienky a prostredie pre zlo. Tým jeho pôsobenie posilňujeme.

To je odpoveď na otázku: ,,Prečo sa to deje práve mne?“


Vytváraním súladu
vo svojom vnútri,
vo svojej duši
vo svojej mysli,
vo svojom tele,
vo svojom okolí
a vo svojich vzťahoch
sa všetko odohráva inak – DOBRE.


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.