Učebnica matematiky stará takmer 4000 rokov?

Dalo by sa povedať, že je to príručka aritmetiky a geometrie z 12. dynastie Strednej ríše (1985-1795 pred Kr.). V 33. roku vlády kráľa Apopiho (približne 1650 pred n. l.) ju prepísal pisár menom Ahmes. Podľa jeho mena sa artefakt nazýva Ahmesov papyrus.

Obsahuje vzorec na zistenie objemu kocky, príklady výpočtu plochy trojuholníka a kruhu a spôsoby výpočtu sklonu pyramídy.

Mnohí sa čudujú, ako starí Egypťania postavili pyramídy pomocou týchto zložitých geometrických výpočtov… Ahmoseho papyrus alebo matematický Rhind je najstarším rukopisom napísaným v algebre a trigonometrii. Jeho vek sa odhaduje na 1650 rokov pred Kristom, teda asi pred 3670 rokmi. Nezabúdajme, že je to prepis pôvodného textu a ten je z obdobia 1985-1795 pred Kr. A to už presahuje vek 4000 rokov. Tak ako to teda bolo, keď pred 4000 rokmi mali ľudia na Zemi takéto vedomosti?

Rukopis je dôležitý, pretože ukazuje, že Egypťania používali rovnice prvého poriadku a riešili ich niekoľkými spôsobmi. Poznajú aj kvadratické rovnice a riešia ich. Poznajú tiež numerické a geometrické postupnosti a poznajú kvadratické rovnice, ako sú tieto dve:

X2 + y2 = 100,
Y = 3/4 x, kde x = 8, y = 6,

Táto rovnica je pôvodom Pythagorovej vety, a2 = b 2 + c 2, a Egypťania zvykli volať neznáme číslo (koom).

Pytagoras rozvinul svoje matematické teórie po tom, čo cestoval do Egypta a učil sa od egyptských kňazov, a to bolo dokázané v knihách gréckych historikov a učencov ako Herodotos a Thales.

Egypťania mali algebru, trigonometriu a geometriu asi 2 000 rokov pred narodením Pytagora… a asi 3 000 rokov pred narodením al-Khwarizmiho…

Papyrus je v súčasnosti v Britskom múzeu v Londýne.ZDROJ: Objavené v útrobách internetu…

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.