1.6. – DEŇ DETÍ.

Nad každým dieťaťom by mal visieť nápis:
ZAOBCHÁDZAJTE OPATRNE,
OBSAHUJE SNY.

Presne to by sme my dospelí mali dodržiavať. Byť opatrní v tom, ako deti PROGRAMUJEME. Dieťa berie všetko ako PRAVDU. A ak mu povieme hlúposť, ono aj tú hlúposť zaeviduje ako súčasť svojho sveta, svojej osobnosti. Uverí…

Nechajme deti, nech vnesú do nášho sveta to svoje nepoškodené nazeranie na svet, to svoje neovplyvnené, čisté a priam sväté. Niečo sem priniesli odtiaľ, odkiaľ prišli… Učme sa od nich, kým sú nikým neovplyvnené a dávajme pozor na všetko, čo ich učíme. Lebo mnohé naše „múdre rady“ môžu zničiť ich sny…S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.