ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE.

Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý právo Slobodnej vôle a voľby postupovať tak, ako to on sám potrebuje a ako mu to vyhovuje. Toto nedotknuteľné právo je každý povinný dodržiavať, aj svetlí, aj temní, aj ľudia, aj neľudia. Vo všeobecnosti všetci. Preto s nami nikto nemôže nič urobiť proti našej vôli. Tento Zákon nám nemožno vziať.

My všetci sme subjekty na určitej úrovni rozvoja, zhmotnené v našom fyzickom svete – v našej Matrici. (Dnes je už vedecky potvrdené, že súčasťou nášho Sveta je programový kód, ktorý zaisťuje platnosť Vesmírnych Zákonov.) Dá sa povedať, že náš Svet je Program, ktorý podlieha určitým Zákonom. Tieto Zákony sú zakódované do kódu Matrice. Ich platnosť je neotrasiteľná a nedajú sa žiadnym spôsobom obísť. Základné Zákony sú Zákon Slobodnej VôleZákon Príčiny a Dôsledkov, (dnes nazývaný aj ako Zákon Karmy). Zákon Slobody je Základný Zákon. On stanovuje všetky PRAVIDLÁ HRY a je to on, kto je riešením a východiskom z akejkoľvek situácie. Porozumenie tohto Zákona často umožňuje riešiť väčšinu problémov.

Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. S vedomím, aj bez vedomia. A tu sa dostávame k vážnemu momentu. Ak máte v hlave Myšlienku (či sa jej držíte vedome, alebo nevedome), že s vami môže niekto niečo urobiť, tak vy na metafyzickej úrovni dávate k tomu Súhlas. Vaše presvedčenie je váš súhlas.

Naša psychika pozostáva z Vedomia a z Nevedomia. Naše Nevedomie, alebo inak Podvedomie, ukladá parametre našich presvedčení, charakterových vlastností a všetky nastavenia, na ktoré sme kedy dali svoj súhlas. Sú to všetky dohody, alebo zmluvy, ktoré sme kedy s niekým akýmkoľvek spôsobom urobili – odsúhlasili. Je tam každý a jeden náš súhlas! So všetkým, s čím sme kedy súhlasili. To je náš funkčný Program! Platný k tejto chvíli. Sú to nastavenia, ktoré sme odsúhlasili, ako sa k nám môže ktokoľvek správať. Je v podstate jedno, kto je ten človek a či je to človek, alebo nejaká iná entita, či inštitúcia.

Uvedomte si, že dopustenie možnosti, že na vás môže niekto vyvíjať nejaký druh násilia, sa rovná Súhlasu, že na vás niekto môže vyvíjať násilie. Tak funguje Zákon Slobodnej Vôle.
PODĽA VAŠEJ VIERY BUDE VÁM DANÉ.

Ak pripúšťate, že na vás môže niekto vyvíjať tlak, niekto ten tlak na vás vyvinie.

Ak človek násilie nepripúšťa a nedáva k nemu žiadny súhlas, už v zárodku a v náznaku násilia sa všetko odohrá v prospech takého človeka. Aj keď pozorujete, čo sa deje s druhými ľuďmi, nemusí to isté platiť pre vás. Tí ľudia majú svoje vlastné nastavenia Súhlasu a vy máte svoje vlastné nastavenia Súhlasu. Podľa Zákona Slobodnej Vôle si ich každý podľa svojej vôle nastavil sám svojim súhlasom, alebo nesúhlasom.

Každému sa dejú v živote veci podľa osobného profilu nastavení Súhlasu. To isté platí aj pre skupiny ľudí, pre rodiny, rody, národy, krajiny. Tieto podvedomé nastavenia je možné preniesť aj zo života do života, je možné ich prenášať ako dedičstvo, no môžeme ich nastavovať – prenastaviť v priebehu nášho Života. A ak tie nesprávne nastavenia neprerobíte a vnímate to ako osud, čo mnoho ľudí robí, môže taký život vyzerať, alebo aj dopadnúť žalostne.

Aj keď človek povie, že s niečím nesúhlasí, no vo svojom vnútri s tým nie je stotožnený, Zákon Slobodnej Vôle reaguje na to, čo je jeho vnútorné nastavenie, vnútorný prejav, vnútorný pocit. Nastavenia súhlasu sú nastavené v podvedomí. Sú výsledkom nášho Presvedčenia. Presvedčenie je Súhlas.

Nie je potrebné báť sa hmotného sveta. On nie je nebezpečný. Nebezpečná je neznalosť jeho Zákonov. Zákonov Sveta, v ktorom my žijeme. Zatiaľ väčšina ľudí žije v tejto nevedomosti…


žijeme vedome?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.