AKO VYCHOVAŤ MUŽA – 6 PRAVIDIEL SYNOLÓGIE

Views: 6

Milé ženy Slovienky, keď sa budete riadiť týmito pravidlami, tak sa prestanete sťažovať, že vôkol niet žiadnych mužov, pretože zo svojich synov vychováte Pravých mužov. Aj keď samozrejme, táto téma je pre oboch rodičov…

Existuje 6 PRAVIDIEL SYNOLÓGIE, ktoré vám ukážu cestu k výchove pravého muža:

PRVÉ PRAVIDLO
Výchovou chlapca sa musí zaoberať otec. Avšak od samého narodenia. Svojho narodenia, nie narodenia jeho syna.
Pretože výchova v rodine to nie mravoveda. Chlapec kopíruje spôsob chovania sa svojho otca, nie jeho slová. Takže otec svojim vlastným príkladom dáva vzor správania synovi, zapája ho do bežných činností, dovolí mu tráviť s ním čas a vysvetľuje mu, čo práve robí a aký to má význam pre rodinu.
OTÁZKA PRE MAMY: Chceli by ste, aby sa váš syn stal takým istým ako je váš muž?

DRUHÉ PRAVIDLO
Muž musí byť silným. Ale čo to znamená? Vedieť prijímať rozhodnutia a brať na seba zodpovednosť za ne. Syn musí byť vedený k tomu, že jeho rozhodnutie mení situáciu. Aj situáciu v rodine. Tu dávajte pozor na výčitky. Tie nesmiete používať. Za správne rozhodnutie je pochvala, ak príde nesprávne rozhodnutie, následky znášate spoločne. Syn musí vedieť, že v ťažkých chvíľach nikdy nie je sám. Má rodinu. Takto sám pochopí, čo je správne a časom sa začne aj správne rozhodovať.
OTÁZKA PRE RODIČOV: Učí sa váš syn prijímať rozhodnutia a zodpovedať za ne? Alebo zodpovednosť za ne nesie jeho žena, v tomto prípade ešte mama? To nie je muž, to je iba mamičkin synček.

TRETIE PRAVIDLO
Sloboda sa začína sebaobmedzením. Existuje také príslovie: „Vodu pijú najskôr ťavy, pretože nemajú ruky. Druhí pijú muži, lebo nemajú trpezlivosti. Posledné pijú ženy“ Toho sa vyvarujte!
.VÝCHOVNÁ SCHÉMA (PRE TATOV!): „To najlepšie pre mamu. Pretože je dievča. Potom kocúrovi – lebo si nedokáže sám pomôcť a je závislý od nás. A až potom my dvaja. Pretože sme muži“

ŠTVRTÉ PRAVIDLO
V akom veku sa mládenec stáva mužom? Od momentu uvedomenia si seba samého ako osobnosti. Psychológovia tento vek poznajú. Tri roky. Tak, mamičky. Tri roky. Práve od tohto veku je nevyhnutné pripomínať synovi: „Ty si muž!“ Práve od tohto veku sa musí začať učiť normálne mužské slovo: „Musím!“ Muž mnohé veci musí. Musí vedieť konať. Musí vedieť prekonávať sám seba. Musí vedieť, že sa môže mýliť. Musí vedieť byť nežným. Musí vedieť byť tvrdým, ak si to situácia vyžaduje. Vedieť byť ráznym. Vedieť niesť zodpovednosť za svoje slová. Muž musí vedieť BYŤ.

PIATE PRAVIDLO
K chlapcovi sa treba chovať ako k dospelému. Pozor, to neznamená, že sa s ním netreba hrať, odpúšťať mu jeho omyly, byť k nemu nežná, nežný, usmievať sa naň. To všetko potrebuje každý chlap.

ŠIESTE PRAVIDLO
Synček sa môže mýliť. On skúma svet vôkol seba, skúma jeho hranice. To je priestor plný omylov. Viete prečo sú muži podobní deťom? Pretože ako muži tiež skúmajú a posúvajú hranice tohto sveta. Muž musí byť nespokojný. On je hnacia Sila človečenstva. A žena je Sila ochraňovania – ak je treba. Synčeka neslobodno trestať za omyly. Treba ich naprávať. Jemu samému. Samostatne. Ale s vašou radou a pomocou.ZDROJ: Objavené v Múdrostiach našich Predkov

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.