Bod Znania

Je spoločnosť menej zasvätená a je spoločnosť viacej zasvätená… do čohokoľvek, niekto do financií, niekto do technológií, niekto do umenia, niekto do energií… ľudia sa tam ponárajú do hĺbky… baví ich to, sú v tom naozaj dobrí a rozvíjajú sa, poznávajú… sú si vedomí svojej hĺbky poznania v istom smere. No v Božskom Vedomí sa otvára širokospektrálna mnohorozmernosť nekonečnej hĺbky a šírky. Aj úplne konkrétnej situácie.

Existuje taký Bod Znania, ktorý keď Človek dosiahne, už nepotrebuje špekulovať. Takému Človeku možno povedať:
“Choď tam, nevedno kam, dones to, nevedno čo a zvíťaz nad všetkými.”
Taký Človek tomu rozumie. Je to preto, že MÁ CIEĽ, je to preto, že MÁ VIERU. On nepotrebuje nič plánovať, nemusí vedieť kedy aký krok má urobiť. On to proste VIE. V správnej chvíli sa správne rozhodne, lebo VIE, že ho to dovedie k jeho Cieľu. Vie to, čo na začiatku nevedel. Vie to preto, lebo prešiel potrebný kus Cesty.

Ak si prekročil Bod Znania, Si Vedený Vedomím. Božským Vedomím. No musíš dosiahnuť tento spomínaný Bod Znania. A odvtedy je všetko Jedno-Duché. Vtedy myslíš takým spôsobom a chápeš, že aj keď to vyzerá, že si v slepej uličke a už sa nikam nedá ísť, vždy je kam ísť.

Ak máš Cieľ, smelo vykroč, pozri sa na prítomnú situáciu a rieš otázku, odpoveď príde. Vyriešiš ju možno slovom, možno pohľadom, alebo činom, možno len obrazom vyriešiš túto pre teba neriešiteľnú situáciu. Vždy existuje východ, vždy existuje riešenie a nik ťa v tom nemôže obmedzovať. V akejkoľvek situácií. Aj keď to vyzerá, že je koniec, nie je žiadny koniec. Kto povedal, že je koniec? Len ten, kto by to chcel, alebo ten, čo neverí. A Ty predsa veríš!

Keď človek takto uvažuje a rozpráva tak, parazit ho nemôže zastaviť. Nemôže ho chytiť a odstaviť na vedľajšiu koľaj. Pretože parazit nemá takú moc. Nemá také právo. Iba človek sám sa môže odstaviť na vedľajšiu koľaj. Na základe Zákona Slobodnej Vôle. Keď to vzdá… keď prestane veriť, dôverovať, keď sa tak sám rozhodne.

No kto prekročil Bod Znania, ten vždy dosahuje svoj Cieľ !His Majesty Alexander


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.