INFORMÁCIE, POZNANIE a rozdiel medzi nimi.

Znalosti a chápanie – základná podmienka pre úspešný boj s takmer všetkými existujúcimi problémami človeka. My sa staneme tvorcami svojho vlastného osudu len vtedy, keď kráčame vpred, keď robíme to, čo vieme robiť, robíme to naplno a robíme to s pochopením. Človek by nemal slepo dôverovať všetkému, čo sa mu snažia vnútiť. Musí sa vždy snažiť vidieť súvislosti medzi príčinou a následkom a až potom bude schopný odstrániť z cesty všetky prekážky.

Žijeme v zaujímavom čase, keď pseudo-vedecké koncepcie už nie sú schopné skrývať sa za svoju nevedomosť. NEVEDOMOSŤ? – niekoho to prekvapí – o akej vedeckej nevedomosti môžeme hovoriť, keď celý svet je prešpikovaný informáciami o nových objavoch, javoch, hypotézach, teóriách a ich praktickom vykonávaní.

Skúsme si spoločne na začiatku definovať, čo je informácia a čo je poznanie. Niekto môže namietať, že je to jedno a to isté. Zabúdame však, že každé slovo má svoj význam. Vráťme sa teda k významu slov – informácie a znalosti.
INFORMÁCIE – všetko, čo sme zachytili cez naše zmysly z nášho okolia.
POZNANIE (znalosti) – porozumenie a pochopenie toho, čo sa deje okolo a vo vnútri nás. Pochopenie informácie, ktorú sme dostali cez zmysly a pochopili sme, čo sa deje okolo a vo vnútri nás, a aj prečo sa to deje.

Mohlo by sa vám zdať, že je to malý rozdiel, ale to len na prvý pohľad. V skutočnosti sú tieto dva pojmy úplne odlišné ako nebo a zem. Bohužiaľ, moderná civilizácia nahromadila obrovské množstvo informácií o tom, čo sa deje okolo nás, ale nikdy nedošlo k pochopeniu týchto informácií. Chápanie informácii nie je ľahká úloha a potrebuje čas, trpezlivosť, a to najdôležitejšie – túžbu chcieť veci pochopiť… Pochopiť to, čo nebolo možné pochopiť doteraz a posunúť sa vpred bez ohľadu na stereotypy a nemennosť princípov.

Každý rozumný človek sa po celý svoj život pýta otázky, ktoré sa zdajú byť filozofickými …no to sú otázky bez odpovede. Kto sme? Ako sa zjavil život na našej planéte? Aká je naša úloha v tomto živote? Prečo ľudia umierajú? Prečo ochorejú? Prečo starnú? Veľa a veľa ďalších otázok, s ktorými ľudstvo zápasí počas celej svojej histórie, a to napriek obrovským množstvám variantov a špekulácii. A doteraz nikto neobjasnil a nie je schopný jasne a logicky vysvetliť, kto vlastne Človek je.
Otázky existencie a zmyslu Života – dá sa povedať – môžeme odsunúť na druhú koľaj a v podstate môžeme prestať o nich premýšľať. Zdravotné problémy, starnutie a smrť sa nás však týkajú osobne, každý deň a každú sekundu. Tieto otázky jednoducho nemôžeme ignorovať. Čo vieme o zdraví, chorobách a všeobecne o človeku ako celku?

Dnešná medicína pozná už viac ako tisíc ochorení, ale vytvorili ešte väčšie množstvo drog a liekov. A doteraz sme sa nenaučili ako predchádzať ochoreniam. Naučili sme sa iba zmierniť príznaky, ale nie odstrániť samotnú príčinu. Vedci prenikli do hlbín našich buniek na úrovni nanometrov, no aj tak naďalej nemôžeme pochopiť, prečo pri náhlom záchvate strachu a zdesenia, sa naše telo aktivuje rýchlosťou blesku a dáva človeku kolosálnu silu, aby si zachránilo život.

Rozumieme známym veciam, ktoré poznáme, ako napr., že adrenalín sa pomocou prietokov krvi rozšíri do celého tela za 3-4 sekundy a možno aj rýchlejšie. Ak by ale človek váhal so svojou záchranou taký dlhý čas, bolo by na Zemi omnoho viac úmrtí. Aj napriek tomu, že je vývoj v medicíne na vysokej úrovni a tiež ľudské poznanie je už veľmi ďaleko, vedci nie sú schopní odhaliť mechanizmy ľudskej mysle a pamäti. V čom sa však zhodujú všetci odborníci v tejto oblasti je, že: pamäť  človeka nie je úplne v ľudskom mozgu, nachádza sa niekde inde, mimo fyzického tela.

Rupert Sheldrake, britský biochemik a psychológ vo svojej vedeckej práci naznačuje, že “pamäť človeka je uložená v nejakom energetickom poli, ktoré nemôžeme cítiť”. Možnosti modernej vedy nevedia tento výrok ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Dnešná moderná veda nevie dať odpovede ani na tieto otázky, ani na radu ďalších otázok, avšak to je normálne, pretože každý deň nájdeme niečo nové, veľké a nevysvetliteľné vzhľadom k tomu, čo sme vedeli včera. Nie je to tak dávno, čo veľmi známi a uznávaní vedci hovorili o tom, že objekt, ktorý je ťažší ako vzduch, nemôže lietať a nikdy nebude môcť letieť. Moderný život dokázal, že to nie je pravda. Letieť lietadlom je normálna a bežná vec, ktorá sa stala zvykom a pre veľmi veľa ľudí i nevyhnutnosťou.

Rovnaké procesy sa v súčasnosti uskutočňujú aj s pojmami “zdravie”, “choroba” a aj s chápaním človeka ako fyzického objektu. Rovnako aj pochopenie “fyzicky pevných látok” prechádza významnou zmenou vzhľadom na to, že moderná veda si už uvedomila že: fyzická hmota – to nie je všetko, je tu niečo viac…. Súčasná veda oficiálne priznala existenciu “temnej hmoty” (v angličtine “dark matter”). Z nej je tvorených viac ako 90 % nášho vesmíru. Ostatných 10 % je fyzická hustá hmota. To je to, čo spoločne môžeme vidieť a cítiť pomocou všetkých našich zmyslových orgánov a sledovať pomocou nami vyrobených prístrojov. Naša planéta, naše telá, všetko, čo nás obklopuje, to nie je len viditeľná časť, pozostávajúca z 10 % – ostatných 90 % je “temná hmota” alebo presnejšie “primárna hmota”.

Náš vesmír je zložený zo siedmych základných hmôt. Zo siedmych hmôt je zložené aj naše telo a aj ostatné fyzické objekty, a tak by mali byť aj chápané … ako súbor, jeden celok zo siedmych základných hmôt. A,B,C,D,F,G – primárne hmoty Každá bunka v našom tele má okrem fyzického tela aj ďalšie telá, ktoré sú zložené z primárnych hmôt. Pri správnej redistribúcii primárnych hmôt v našom tele je naše fyzické telo schopné vysporiadať sa fakticky takmer so všetkými chorobami známymi v našej modernej medicíne. Stav harmónie medzi telami a prúdenie primárnych hmôt medzi fyzickým telom, éterickým, astrálnym a mentálnym.

Takže STAV HARMÓNIE je to, čo máme udržiavať.
V našom prípade DOSIAHNUŤ a udržiavať…


Nikolaj Levašov

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.