Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 1. časť

Views: 9

Slovo „védy” znamená vedomosti. Základ tohto slova objavíme vo viacerých slovách: „vedieť“, „vedenie“, „veda“, „vedec“, „vedúci“… Védy sú však aj názov najstarších písem na našej planéte. Každý vie, že existuje Biblia, Korán, Tóra, tibetská „Kniha mŕtvych“ a ďalšie staroveké písma, no nie každý vie, že prvé, najstaršie písma, ktoré sa objavili na našej planéte, sú Védy.

V súčasnej vývojovej fáze ľudstva sa Védy zachovali hlavne v Indii. Z tohto dôvodu mnohí považujú Védy za súčasť indickej kultúry. Táto rozprávková a tajomná krajina priťahovala mysle rôznych ľudí už od staroveku: vedcov, dobrodruhov, dobyvateľov a tých, ktorí sa snažili pochopiť zmysel života. Zdá sa však, že dnes sa India chystá otvoriť novú stránku v histórii ľudstva.

Vo veľkom učení Véd nie je ani tieň sektárstva. Védy sú určené pre všetkých ľudí všetkých vývojových období, všetkých klimatických oblastí. Védy sú platné pre všetky národy. Je to kráľovská cesta k dosiahnutiu Veľkého poznania.

V západnom svete sa Védy stali všeobecne známymi po tom, čo A. Ch. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, najväčší učenec a náboženská osobnosť, preložil zo sanskrtu do angličtiny také védske texty ako Bhagavadgíta, Šrímad Bhágavatam, Čaitanja Čaritámrita a niektoré ďalšie. V skutočnosti už predtým existovali rôzne preklady védskych textov a zaujímalo sa o ne veľa známych ľudí.

Je všeobecne známe, že Einstein špeciálne študoval sanskrt, aby si prečítal časti Véd v origináli, ktoré popisovali všeobecné zákony fyzickej prírody. Mnoho ďalších slávnych ľudí, ako napríklad Kant, Hegel, Gándhí, Tolstoj, uznávalo Védy ako neoceniteľný zdroj rozmanitých vedomostí. Védy si však získali veľkú popularitu práve po prekladoch A. Ch. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Najdôležitejšie védske texty nielen preložil, ale sprevádzal ich komentármi, ktoré poskytujú množstvo odkazov na iné védske spisy a podrobné vysvetlenia mnohých pojmov a javov, ktoré sú pre moderného človeka neznáme.


Védy – najkompletnejšie znalosti vo všetkých oblastiach života.

Zoznámenie sa s védskymi textami je jednoducho úžasné. Obsahujú informácie takmer zo všetkých oblastí moderného poznania, aj informácie, ktoré nám umožňujú dospieť k záveru, že na našej planéte bývala veľmi silná civilizácia, ktorá nás v mnohom prevyšovala svojou úrovňou rozvoja.

Védy popisujú rôzne lietadlá (vimany), ktoré sa môžu pohybovať po celom vesmíre. Existuje veľa takýchto príkladov v ruských prekladoch, ako sú Šrímad-Bhágavatam a Mahábhárata. Najmä hovorí, že vimany mohli vyvinúť fantastickú rýchlosť takmer okamžite a tiež, ako keby neexistovali žiadne zákony zotrvačnosti, sa mohli okamžite zastaviť. Nepripomína vám to moderné opisy UFO?

Časť Véd bojových umení (Dhanur Veda) popisuje vedu o tom, ako pomocou špeciálnych zvukových vibrácií (mantier) spustiť jadrové zbrane. Táto zbraň, nazývaná brahmastra, mohla fungovať s úžasnou presnosťou. Takýto bojovník mohol zničiť vec o veľkosti špičky zápalky až po rozsiahle územie.

Ak si zoberieme časť védskej medicíny (Ayur-Veda), nájdeme v nej najpodrobnejší popis ľudského tela, a to nielen hrubú fyzickú úroveň, ktorú dnes oficiálna medicína celkom dobre študuje, ale aj rôzne jemné úrovne, ako je úroveň emócií (astrálna úroveň), alebo úroveň mysle (mentálna úroveň). Ajurvéda vysvetľuje, že choroba vzniká v jemnej forme na týchto vyšších úrovniach ľudského tela a potom sa šíri do hrubej fyzickej roviny. Prejav choroby na úrovni nášho hmotného tela je podľa ajurvédy už jej posledným štádiom, preto ju treba liečiť tam, kde sa vyskytuje, t.j. na jemných rovinách. Nie je preto oficiálna medicína často neúspešná v liečbe chorôb, pretože sa snaží svojimi metódami ovplyvňovať len hrubohmotné telo?


Védy hovoria o úžasných možnostiach ovplyvňovania životného prostredia pomocou špeciálnej vedy o obetovaní, ktorá popisuje metódy ovplyvňovania jemných energetických procesov vyskytujúcich sa v prírode. Pomocou tejto vedy bolo možné kontrolovať úrodnosť pôdy, klímu a predchádzať prírodným katastrofám. Je zvláštne spomenúť, že v tom čase pršalo výlučne v noci, aby neprekážalo ľuďom počas dňa v podnikaní a užívaní si života. Táto skutočnosť ukazuje, že ľudia minulosti mohli vďaka svojim vedomostiam žiť v úplnej harmónii s vonkajším svetom.

Historická časť Véd podáva chronológiu rôznych udalostí, ktoré sa udiali a budú sa odohrávať na rôznych planétach nášho Vesmíru. Navyše, čo sa týka predpovedí budúcnosti, tie sa robia tisíce rokov dopredu, často s popisom tých najmenších detailov udalostí, ktoré sa stanú. Napríklad Bhavishya Purana hovorí o príchode Ježiša Krista. (Presný dátum, kedy bol tento védsky text vytvorený, nie je známy, ale definitívne sa zistilo, že existoval už pred 5000 rokmi, t.j. 3000 rokov pred príchodom Ježiša Krista). V Bhavishya Purana je pomenovaný židovský kmeň Amalekitov, v ktorom sa objaví Isha Putra, čo znamená Boží syn. Uvádza, že sa narodí slobodnej žene menom Kumari (Mary, Mária) Garbha Sambhava. Hovorí sa, že vo veku 13 rokov spolu s pútnikmi odíde do Indie, kde pod vedením duchovných mentorov pochopí védske poznanie a po 18 rokoch po ukončení duchovného vzdelania sa vráti do Palestíny a začne kázať.

Bhavishya Purana tiež predpovedá príchod Budhu, Mohameda a ďalších veľkých osobností. S ohľadom na nedávnu históriu sa napríklad o rozpade veľkej ríše hovorí, že ľudia so žltou pokožkou zaplnia svojou technikou celý svet. Vzhľadom na koniec sveta, o ktorom sa v poslednej dobe toľko hovorí, je Bhavishya Purana veľmi špecifická: očakáva sa o 427 000 rokov.

Védska kozmológia,astronómia a astrológiaobsahuje popis štruktúry nášho vesmíru. Podľa tohto popisu je v našom Vesmíre 14 planetárnych systémov, ktoré sú rozdelené do troch úrovní: vyššie planetárne systémy, stredné a nižšie. Naša planéta Zem patrí medzi stredné planetárne systémy. Zároveň sa poznamenáva, že v ňom žijú inteligentné živé bytosti v humanoidnej forme s primitívnejšími schopnosťami (toto je o vás a mne). Celkovo podľa Véd existuje 400 000 druhov humanoidných živých bytostí. Obývajú rôzne planéty vesmíru.

Védy hovoria, že vo vesmíre neexistujú miesta a územia, ktoré by neboli obývané žiadnymi živými bytosťami. Aj slnko obývajú živé bytosti so špeciálnymi typmi tiel prispôsobených ohnivému prostrediu. Je popísaných veľa ešte neprebádaných oblastí a území našej planéty, ktoré sa nachádzajú v iných dimenziách a ktoré sa v blízkej budúcnosti sprístupnia ľuďom!

Védy majú aj časť o hudbe, ktorá hovorí o siedmich hlavných tónoch, ktoré zodpovedajú siedmim čakrám, energetickým uzlom v ľudskom tele, umožňujúcim špeciálne vybudované melódie (rágy) upokojiť a liečiť človeka, vytvárať psychickú pohodu.

Existujú príručky čerpajúce z Véd, ako je príručka z matematiky (Skhulba-sutra), chémie (Rasayana-shastra), architektúry a urbanizmu, filozofie, logiky, ekonomiky a prosperity, aplikovanej psychológie, vlády a diplomacie. To všetko v našom svete existuje. Existuje veda o intímnych vzťahoch, ktorá umožňuje človeku postupne prejsť od hrubohmotných pôžitkov k stále jemnejším a jemnejším a učí ako pochopiť, že takéto pôžitky nie sú cieľom ľudskej existencie. No tí, čo tento svet riadia, nechcú, aby ľudia vnímali viac, než hrubohmotnú úroveň ľudského života.

Tu sa oplatí zastaviť. Naše vedomie je len ťažko schopné obsiahnuť informácie, ktoré védske spisy skrývajú. Príliš to mení naše zavedené predstavy. Ak sa však napriek tomu pokúsime tieto informácie nejako zovšeobecniť a analyzovať, nevyhnutne budeme musieť vyvodiť nasledujúci záver: Védy prinášajú najkompletnejšie vedomosti vo všetkých oblastiach života.

Védske spisy (šastry) tvoria harmonický celok a pomáhajú človeku uspokojiť akékoľvek jeho materiálne potreby, rozvíjať fyzické a intelektuálne schopnosti a v dôsledku toho sa povzniesť na vysoko morálnu úroveň. Ale hlavným účelom védskej literatúry je povedať svetu o duchovnom sebapoznaní, a tým viesť človeka k oslobodeniu od utrpenia.


Viac sa dozviete v 2. časti.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.