Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 4. časť

Views: 7

Odpovede na večné otázky o zmysle života a skutočnom účele Človeka budú ľudí vždy vzrušovať, preto pátranie po tajných vedomostiach zamestnáva veľa Myslí. Niekto hľadá pravdu, študuje vedecké pojednania, niekto má bližšie k náboženským textom, iní sa snažia spájať filozofické a náboženské prúdy, hľadajúc pravdu v syntéze. Tí druhí sa často zaujímajú o štúdium védskych vedomostí, ktoré sa považujú za najstaršie z tých, ktoré prežili dodnes.

Staroveké Védske Poznanie

Slovo „Véda“ (apaurusheya v sanskrte) znamená „nevytvorené človekom“, teda Bohom zjavené, Bohom stvorené. Véda má štyri časti, v ktorých možno nájsť nielen modlitby, ale aj poznatky o medicíne, architektúre, histórii, hudbe a prepojeniach rôznych prírodných procesov. Boli to napríklad Védy, ktoré hovorili o vplyve farieb a hudobných nôt na človeka. Aj moderná medicína už postupne nachádza silu odmietať skeptické nálady a nachádza potvrdenie pravdivosti týchto tvrdení. Štúdium védskeho poznania nie je v žiadnom prípade prechodom k inej náboženskej tradícii alebo vstupom do sekty (aj keď sa o tento pohľad usilujú dodnes tí, ktorí riadia spoločenský systém). Ide skôr o filozofiu, spôsob, ako sa inak pozrieť na svet okolo nás, hoci niekto tu uvidí samé krásne rozprávky.

Verí sa, že Védy boli napísané asi pred 5 000 rokmi, hoci existujú návrhy na ich skoršie vytvorenie. Kedy presne sa Védy objavili, nikto nevie, pretože sa veľmi dlho odovzdávali z úst do úst a boli zapísané oveľa neskôr. Urobil to Vyasadeva, ktorý nielen zdokumentoval starodávne vedomosti, ale tiež to urobil spôsobom vhodnejším na štúdium. Bohužiaľ, všetky Védy neprežili dodnes, výskumníci sa domnievajú, že dnes môžeme hovoriť o dostupnosti asi 5% celej masy starovekých vedomostí.

Védske poznanie Slovanov

Svetové spoločenstvo si bolo dlho isté, že civilizácia prišla k Slovanom po prijatí kresťanstva a predtým sa príliš nelíšili od primitívnych ľudí. Postupne však výskumníci začali nachádzať dôkazy, že naši Predkovia neboli až tak jednoduchí, skôr naopak. Áno, nestavali pyramídy, ale nie z nedostatku vedomostí, ich záujmy mali jednoducho úplne iný vektor. V tejto súvislosti sa v poslednom čase začali často objavovať výroky a dôkazy o védskych znalostiach Slovanov. Kto sa pri takýchto slovách aspoň trochu vyzná v tematike, zmätene pokrčí plecami, veď Védy sú najväčšou pamiatkou indickej kultúry a so Slovanmi nemajú nič spoločné. To platí, ak Védy považujeme za samostatné dielo. No ak sa zameriame na význam týchto slov a chápeme ich ako informáciu o mieste človeka na tomto svete, potom védske poznanie môže byť slovanské.

Ďalšia vec je, že kvôli vojnám a vynútenej zmene náboženského presvedčenia sa mohli zachovať len malé omrvinky poskytujúce oveľa menšie množstvo informácií ako tie indické. Známa je Kniha Velesova, ktorá sa datuje do 9. storočia nášho letopočtu. Napísali ju kňazi Nižného Novgorodu na drevené tabuľky a teraz je k dispozícii aj v tlačenej verzii s vysvetlivkami. No treba pochopiť, že kvôli roztrieštenosti informácií môže vyvolávať veľa špekulácií. Preto, aby sme úplne pochopili podstatu starovekých vedomostí, stojí za to zoznámiť sa s indickými zdrojmi.

Okrem toho mnohí výskumníci nachádzajú veľa spoločného medzi védskou a slovanskou tradíciou, čo naznačuje spoločné korene. Túto myšlienku naznačuje aj jazyk Véd – sanskrt, pri štúdiu ktorého nájdete veľa spoločného s ruskými slovami. Pravopis a princíp vytvárania slov sa, samozrejme, líšia, ale základy sú často podobné. Napríklad slabika “Da” v sanskrte znamená “darca” a “ta” – “to”, a podobne. To všetko naznačuje, že vedomosti boli spoločné pre všetkých, len niektoré národy si ich dokázali lepšie uchovať.

Véda preložené zo sanskrtu वेद, véda – „vedomosť“, „veda“.
Súčasná moderná veda môže zistiť a dokázať, že védske texty sú najstaršími spismi na Zemi, aké boli kedy nájdené. Védy pokrývajú doslova všetko, od zvláštností ľudskej existencie až po štruktúru kozmu, aj odpoveď na otázku, aký je zmysel života. Ako vyplýva zo samotných textov Véd, v dávnych dobách sa tieto poznatky odovzdávali ústne vo veršoch, z učiteľa na žiaka, a neskôr boli zapísané v starovekom jazyku – sanskrte. Sanskrit je dnes považovaný za predchodcu prinajmenšom všetkých indoeurópskych jazykov.

Bolo by nesprávne myslieť si, že v staroveku ľudia nehľadali odpovede na tie isté otázky ako my, že sa nezaujímali o tajomstvá vesmíru. Počas celej histórie ľudstva existovali správcovia vedomostí – učitelia a mudrci. Robili aj výskum a aplikovali logiku. Ale na rozdiel od moderných vedcov dodržiavali určité duchovné praktiky. Prešli sa napríklad cestou, ktorú ponúka karmajoga, alebo si zvolili tú najdokonalejšiu cestu, ktorá sa volá bhakti joga. Vďaka tomu mali väčšiu možnosť nadobudnúť vedomosti vo forme zjavení. Takíto mudrci boli tvorcami a udržiavateľmi védskeho poznania uvedeného v takých svetoznámych dielach ako Mahabharata, Srimad Bhagavatam, Sri Isopanishad a, samozrejme, perla védskej kultúry, Bhagavadgíta.

Védy sú viacúrovňové poznanie.
V dávnych dobách, a to je teraz potvrdené súčasnou tzv. moderonou vedou, existovala svetová civilizácia, ktorá sa riadila Védami. Medzi učencami sa nazýva védska civilizácia. Charakteristikou tejto civilizácie bola neprestajná chuť objavovať nové a nikdy sa nestotožniť s názorom, že – teraz sme dosiahli vrchol nášho rozvoja. Hovorí sa, že staroveká civilizácia, náš predchodca, bola omnoho rozvinutejšia, ale nebola vytvorená človekom. To, čo sa teraz dosahuje pomocou technológie, bolo vtedy dosiahnuté pomocou vnútorných schopností Človeka, rituálov, mantier (posvätných rečových vzorcov) a mystických síl. Táto civilizácia žila v súlade s prírodou a bola šetrná k životnému prostrediu.
Znalosti Véd možno bežne rozdeliť na materiálne a duchovné. Známa je napríklad védska medicína (ajurvéda), ktorá vysvetľuje, že telá ľudí sú usporiadané inak a prístup k liečbe každého z nich je individuálny podľa typu tela. Ďalší príklad: védska architektúra, vastu – zákony vesmírneho dizajnu. Nechýbala ani védska psychológia, sociológia, politológia a ďalšie odvetvia aplikovaného poznania. 


Zmyslom hmotného poznania Véd
je urobiť život človeka v tomto svete harmonickejším.


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.