Čo sú to KONy ?

KONY – séria článkov – 1. časť

Pravidlá života pre osobný rozvoj a prekvitanie.

V poslednej dobe sa veľa hovorí o Konoch. No zároveň vzniká aj veľa otázok o Konoch. Čo sú to Kony, ako podľa nich žiť, prečo sú potrebné, prečo sa doteraz o nich nehovorilo… ?
Veľa ľudí sa pýta: „Čo sú to Kony?“
Mnohí si myslia, že sú to nejaké prísne predpisy, zákony, ktoré ak sa nedodržiavajú, prichádza trest. To určite platí v rôznych ľudských spoločenstvách, no v prípade Konov je všetko inak.

Kony nie sú žiadne prísne predpisy. Sú to pravidlá, podľa ktorých žijeme v celom Vesmíre. Životné cesty sú príliš rôznorodé nato, aby sa ľudia museli držať iba predpisov. Všetci sa snažíme o to isté Svetlo a všetci sa k nemu raz dostaneme. Cesty môžu byť rôzne. Kony nám v našej snahe slúžia ako nápovedy, ktoré by sme mali v našom ľudskom Živote používať, ak Svetlo chceme dosiahnuť. A tak, plniac tieto nápovedy (pokyny), sa môže naša cesta výrazne uľahčiť, spríjemniť a urýchliť.

Aký je teda rozdiel medzi Konom a zákonom? Na toto sa mnohí pýtajú a aj keď sa odpoveď dozvedia, nemajú v tom celkom jasno. Je to preto, lebo my už celé generácie žijeme mimo Konu. Čo to znamená? Pozrime sa a 1. Obrázok:

Predstavte si Kon ako kruh. V tom kruhu žijú ľudia podľa určených morálnych a duchovných pravidiel. Všetko, čo je v kruhu, vytvára zdravý harmonický život všetkým. Ľudia cítia šťastie a žijú vo vzájomnej súhre. Spolupracujú a tvoria iba to, čo prináša osoh celku – Národu.

Ak niekto prejde ZA KON, to znamená prekročí morálne a duchovné pravidlá spolužitia, vychádza z pomyselného kruhu von.

Dnes už takmer celá spoločnosť vyšla ZA hranice KÓNu. Ľudia si vytvorili vlastné Zákony. Také, aby tí, čo ich tvoria, mohli parazitovať na nevedomých ľuďoch. A učia tých ľudí žiť mimo Kóny. Posunuli normy morálky a duchovnosti do takej miery, aby ľudia necítili Svedomie a neriadili sa ním. Svet sa kazí. Každý, kto žije viac ako 50 rokov to vie. No mladí ľudia nevedia, aká morálka a duchovnosť bola v minulosti a preto tento svet berú ako normu. A takto sa postupne generácia za generáciou dostáva viac a viac mimo Kón.

V dnešnom svete pozorujeme to, ako sa žije podľa zákona. Táto spoločnosť, tento svet je nedokonalý. Svet sa rúca a medziľudské vzťahy nie sú harmonické. Toto pozorujeme. O tomto hovoria všetci naokolo.
Že Svet „zákona“ je nedokonalý.

Preto je Čas vrátiť sa ku Kónom, podľa ktorých žili naši Predkovia.

Na záver aspoň vymenujme niektoré z nich:

Kon Zdokonaľovania
Kon Vôle
Kon Tvorenia
Kon Sebaurčenia
Kon Podobnosti
Kon Rezonancie

Kon Zhody
Kon Sveta Myšlienok
Kon Príťažlivosti
Kon Zachovania Energie
Kon Dávania

Kon Vďaky

O týchto a ďalších Kónoch sa dozviete v nasledujúcich článkoch o Kónoch.

Sledujte
https://zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.