Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 5. časť

Views: 4

Duchovné Poznanie Véd.

Duchovné poznanie Véd sa považuje za ich najvyššie časti.
Po prvé, tieto časti Véd hovoria o princípoch karmy – Zákone stvorenia osudu.
Po druhé, hovoria o princípoch reinkarnácie – reinkarnácie duše na tejto planéte a v iných dimenziách vesmíru.
Po tretie, duchovné poznanie Véd hovorí o Absolútnom a našom spojení s Ním.

Hlavná mantra Rig Veda znie:
„Om tad visnoh paramam padam sada pasyanti surayah.”
Boha prirovnáva k Slnku a dušu k lúču. Lúč kĺže po zemi, ale jeho vlasťou je slnko, duchovný svet.
Známe sanskrtské slovo „joga“ možno preložiť ako „spojenie so Zdrojom“

Védske Poznanie

Toto je skutočné vzdelanie. Tretinu svojho života trávime štúdiom na školách a univerzitách. Po získaní mnohých diplomov a titulov však stále nedostávame odpovede na najdôležitejšie otázky: „Kto som? Prečo trpím? Aký je zmysel môjho života? Védske poznanie však začína odpoveďou na tieto hlavné otázky.
Hitopadesha tvrdí:
dharmena hinah pashubhih samanah –
Schopnosť klásť otázky o zmysle života je to, čo odlišuje človeka od zvieraťa.”
A Vedanta-sutra hlása:
athato brahma jigyasa – “Nastal čas pýtať sa na Pravdu.”

Védsky vzdelávací systém.

Ak chcete študovať védsku literatúru, potrebujete najprv pochopiť samotný védsky vzdelávací systém. Existujú rôzne systémy a líšia sa svojimi úlohami.
Tieto úlohy sú tvorené svetonázorom, ktorý je dominantný v danom čase v danej krajine. Aká je teraz myšlienka vzdelávania – dať človeku slušný plat s čo najmenšou fyzickou námahou. Jedným slovom, táto myšlienka je túžba…
Védy nie sú výtvorom ľudskej múdrosti. Védske poznanie pochádzalo z duchovného sveta, z Vyššieho Sveta. Iný názov pre Védy je shruti. Slovo shruti sa vzťahuje na vedomosti, ktoré sa získavajú sluchom. Toto nie sú empirické poznatky. Shruti možno prirovnať k matke. Od matiek sa veľa učíme. Napríklad, ak chcete vedieť, kto je váš otec, kto vám môže odpovedať? Iba tvoja matka. Ak matka povie: „Tu je tvoj otec,“ potom s tým budete musieť súhlasiť. Zistite tak identitu otca.

Možno už poznáte nejaké tajomstvá, napríklad ste už počuli výraz, že „cesta k srdcu muža vedie cez žalúdok“. Pre mnohých to však zostáva iba teoriou a nie je jasné, ako sa to vôbec uplatňuje… a či je to vôbec pochopené… Pri prijímaní teoretických vedomostí ich musíme vyvážiť ich aplikáciou v našom reálnom živote. Každá informácia, ktorú dostaneme, by sa mala stať súčasťou mojej činnosti alebo meditácie. Ak použijem duchovné poznanie, prevediem poznanie do praxe, džňánu (poznanie) do vidžňány (znalosť, schopnosť pochopiť poznanie), potom sa pozdvihnem z úrovne dobra na transcendentálnu úroveň.

Nestačí byť čistotný, nestačí mať poriadok, treba byť aj praktický, čo znamená hľadať riešenia problémov. Toto je rozdiel medzi teoretickým prijímaním informácií a znalosťou – schopnosťou im rozumieť, chápať ich. Lebo až keď tomu rozumiem, viem to zaviesť do životnej praxe.

Každý si môže vybrať svoje miesto života, ale ako?…
V duchovných svetoch sú živé bytosti neustále v stave starostlivosti o všetko naokolo, preto v stále väčšom šťastí nestarnú a žijú večne.
V našom hmotnom vesmíre prevažuje tendencia starať sa v prvom rade o seba. U takého človeka je šťastie limitované rámcom hmoty, ktorá je sama o sebe obmedzená ako v priestore, tak aj v čase. Preto sú zarytí materialisti výlučne pripútaní k materiálnym hodnotám, lebo tam cítia a vnímajú svoj pocit šťastia. Takéto šťastie je však prchavé… podobne, ako hmota.

Védy, védske poznannie, je po jeho pochopení vo svojej podstate jednoduché. Táto duchovná náuka spája hlboký naturalizmus s transcendentnou spiritualitou.

Takže si to zhrňme.
Védy sú najstaršie poznatky, najstaršie spisy, ktorých pozostatky sa zachovali v Indii a Rusku. Predtým bolo na Zemi len jedno poznanie – Védy a iba jedna duchovná kultúra – Védska.

Vo védskych písmach sú odpovede na všetky otázky, vrátane otázok o konci sveta. Koniec sveta je neodvratný, pretože život má svoje cykly a pohybuje sa „v kruhu“. Je to ako deň a noc v dni – jedno strieda druhé, a pritom je to jeden celok donekonečna sa opakujúci…


Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.