Naši Predkovia napojení na Zdroj.

Views: 0

Naši Predkovia boli napojení na svoj Zdroj. Uvedomovali si a vedome sa k svojmu Zdroju prihovárali. Ráno sa zobudili, pozreli sa hore na nebesá, u seba doma, s čistou dušou zdvihli ruky, zdravili svojich Predkov, velikých rodičov, ďakovali im, posielali im energiu Vďaky. Späť dostávali nebeskú energiu RAdosti svojich rodičov a všetkých Predkov. Roztáčali tento tórus. Tento nebeský tórus nás napĺňa energiou a tieto energie napĺňajú priestor. A tento priestor sa napĺňa zlatým rezom a začína ničiť všetky deštrukcie, ktoré jednoducho nemajú právo na existenciu. Chceš či nechceš, táto zvrátenosť mizne… tieto pozostatky zlých skutkov začínajú miznúť. Pretože je koniec. Paraziti už strácajú kontrolu nad ľudskou pozornosťou. Tým pádom strácajú energiu potrebnú na svoju existenciu a vypnú sa.
Blíži sa Čas ich Konca!

Vytiahni “baterky” a robot sa vypne.
Nevenuj im svoju pozornosť a oni sa vypnú.
Toto je potrebné urobiť. Upriamiť svoju pozornosť inde. Na ľudské hodnoty, ako je Láska, Šťastie, Radosť, Harmónia a podobne. Každý to môže urobiť! Veď kvôli tomu je tu každý Človek.

Človek si svojou vlastnou predstavivosťou vytvára svoj vlastný hologram. Ak si myslí, že niečo nie je možné, že sa niečo nedá, že niečo nie je možné ovplyvniť, to všetko sú hologramy, ktoré klamú ľudské vedomie! To všetko si robí človek sám. Niet koho viniť. Samozrejme že je ovplyvnený okolím, často okolím, ktoré manipuluje. No myslenie je už v našich rukách. Teda v našich hlavách. Presne tam, kde sa aj spomínané Hologramy zobrazujú. Vo vnútri lebky.

A lebka, do sýtosti sa napozerajúc očami a napočúvajúc ušami toho, kto do nej z iných Myslí iných ľudí zasúva. Vytvára Mysľou tieto obrazy, ktoré už nie sú pod jeho vlastnou kontrolou. Tieto obrazy začínajú manipulovať ľudské vedomie, ktoré stráca rovnováhu a stáva sa riadenou bábkou! A toto je veľmi zlé.

Preto buď Človekom, ktorý dokáže Tvoriť to, čo je v súlade s Tvorcom a nie v súlade s manipulátorom.
Človekom, ktorý žije a rozumie jemnej oblasti Vedomia, ako ju udržovať v čistote a poriadku, ako pomocou nej upratovať všetko ostatné, ako všetko napĺňať Svetlom, Tvorením, Pravdou a Istinou. Taký Človek je považovaný za Svetlého. Takí ľudia aj sú Tvorcami Sveta, vytvárajú Svet a sú držiteľmi Sveta. Na nich stoja všetky reality. Na nich stoja všetky tie svetlé hry, ktoré človek môže hrať.
Všetko ostatné treba meniť.

A keď si človek myslí, že to je fantázia, že to je nereálne, alebo niečo podobné, potom to nehovorí Človek. To nehovorí duša. To za neho rozpráva elektronická parazitická bytosť, ktorá sedí v jeho Vedomí a cez jeho intelekt diktuje tieto frázy.

Netreba ho hrešiť, človek je to dobrý… Treba mu len popriať viacej Svetla. Tým mu pomôžeš. Od tvojho želania začne napredovať, stúpať hore. Všetky tieto nedozreté deti, klamári, zlodeji, banditi, po ktorých potom stojíš pol dňa v sprche, aby si sa očistil…

Ľudia často nadávajú: aká sviňa, aký podliak… prehadzujú zodpovednosť za svoj život na iných ľudí. Mnohí verejní činitelia sú vystavení týmto nadávkam. Ak ide o chuligána, klamára a parazita, ktorý sa dostal do vrcholových funkcií, taký má smolu, lebo všetko to od ľudí schytá, naberá na seba a všetko sa to na ňom kopí a kopí… On už s tým nemôže nič urobiť. Nemá potrebné Svetlo. A tak sa stáva jeho Život stále ťažším… vláči bremeno. A stáva sa tým, čo so sebou nosí…

Iné to je, keď ČLOVEK vyžaruje Svetlo a všetkým ho rozdáva. Môžeš na neho kričať koľko chceš, všetko zhorí v tomto ohni, ktorým horí jeho Svetlé Vedomie. Iba drevo do ohňa prihadzuješ. Všetko v tom Svetle zhorí, transformuje sa a pretvára sa. Taký Človek svojim príkladom nakoniec presvetlí aj životy iných ľudí, aj tých neprajníkov. Zapáli oheň v ich Mysli, v ich Srdci, zapáli oheň v ich Vedomí. Vo Vedomí Človeka. Tak sa stáva ČLOVEKOM.

Lebo ak sa o parazitoch bavíme, tí budú na svojej úrovni trpieť. Oni potrebujú a preto aj chcú Človeka vyťažiť z energie. Nepotrebujú Svetlo Večnosti. Takto funguje táto mágia, takto pracuje toto kúzlo, ktorým paraziti manipulujú Človeka.

A ešte niečo… zlé slová neexistujú. Neexistujú zlé číslice. Neexistujú zlé symboly. No existuje zlé vysvetlenie, alebo zlé použitie slov, čísel a symbolov. To existuje.

Nastal čas všetkému vrátiť správny obraz.
Uvedomiť si, čo čo znamená.


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.