KON VÔLE

Kým prejdeme na KON VÔLE,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov.

1. Kon Zdokonaľovania
2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia

4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy

9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania

16. Kon ZmenyKON VÔLE

Vôľu prejavujeme vo všetkých svojich dobrých skutkoch.
Sila Vôle nás poháňa žiť podľa mravných pravidiel. Vo svojom základe.

Opak vôle je, keď niekto vytvára zlo, keď niekoho okradne, udrie, zámerne zničí niekomu majetok. To nie je vôľa, to je opak vôle – zlyhanie.

Védické tradície hovoria, že Vôľa je daná Tvorcom a nikto ju nemôže človeku vziať. Iba on sám, zo slobodnej vôle sa jej môže vzdať a dať sa na inú cestu.

Ak si prečítate Arvar, Vlasť Bohov od Sergeja Aleksejeva, tak tam jeden z Azov, velikánov, bol prinútený ťažko pracovať v bani, a napriek tomu zostal pokojný. Nikto mu nemohol zobrať jeho Silu Vôľe. Neklesol na duchu.

Pamätajte si – Pokoj je sila. Z pokoja vychádza riadenie Sily Vôle. Keď nereagujete na cudzie vonkajšie podnety a iba pracujete na tom, čo je vaše. Vtedy ste sami sebou. Vtedy sa vôľa uplatňuje pre váš účel, aby ste išli po svojej ceste rozvoja a zdokonaľovania. Vôľu prejavujete kvôli tomu, aby ste sa zdokonaľovali. Vytvoríte tak harmonickejšie vzťahy medzi priateľmi, v rodine, aj mimo nej.

Prejavujte Vôľu vo výchove vašich detí,
prejavujte vôľu pri kontakte s prírodou.


Vôľu prejavujeme spôsobom, že vylepšíme situáciu v ktorej sme, pre Dobro a pocit Lásky v sebe. Každý má právo na svoju cestu. Našu cestu určujú naše skutky. My prejavujeme vôľu vo všetkých svojich skutkoch. Sila našej vôle nás poháňa žiť podľa mravných pravidiel.

Pozorujte svoje pocity. Pocit, to je prvotná informácia, ktorú dostávate. Vy cítite. A ten stav, ktorý vo vás ostáva po tom cite, je pocit. Informácia, ktorá sa k vám dostala… Ak cítite radosť, znamená to, že idete správnym smerom. Ak sa cítite zle, ak máte zlý pocit, nepokračujte.

Najprv sa energetická informácia dostáva do duše, potom povzbudzuje rozum reagovať – prísť na to, čo urobiť, a ak je myšlienka správna, tak máte Radosť. A tu nastupuje Vôľa to aj vykonať.  Urobiť niečo, čo je správne, čo je Dobré, čo vám, alebo niekomu z blízkych prospeje.

Prestali ste jesť všelijaké nezdravé veci – prejavili ste vôľu.
Prestali ste piť alkohol – prejavili ste vôľu.
Nehádate sa s partnerom – prejavili ste vôľu.
Povedali ste mu niečo milé – prejavili ste vôľu.
Pomohli ste starému človeku – prejavili ste vôľu.
Zachránili ste niekomu život – prejavili ste vôľu.
Venujete sa osožnej práci – prejavili ste vôľu.

Je množstvo vecí, ktoré sú dnes všeobecne prijaté a považujú sa za trend doby. No ak cítite, že to nie je ono, prejavujete tým vôľu robiť to nie podľa toho módneho trendu, ale tak ako to cítite. Napríklad podľa mravných pravidiel. Alebo podľa Svedomia. V Pravde.

Keď chcete niečo urobiť
a keď cítite to, čo chcete urobiť – to sú dve rôzne veci.

Pozorujte svoje pocity a skúmajte, čo je správne a čo nie.
Skúmajte, čo je Dobro a čo nie.
Skúmajte, čo vo vás prebúdza Lásku – nič nepodmieňujúci cit Dobra a Šťastia.
Lásku.


Žijeme Vedome


Sledujte
https://zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.