KON SEBAURČENIA

Kým prejdeme na KON SEBAURČENIA,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov.

1. Kon Zdokonaľovania
2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia

4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy

9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania

16. Kon ZmenyKON SEBAURČENIA

Kon Sebaurčenia, hovorí o tom, že v malom je sústredené veľké a vo veľkom je sústredené malé. Žijeme v nekonečnom Vesmíre a nekonečný Vesmír sa nachádza v nás. Sme vzájomne prepojení v existencii splynutia. A plynutia. Vo večnom plynutí Času a Existencie sa nachádza Život. Život každého z nás – Život Človeka, ktorý si nedokáže túto nekonečnosť predstaviť. No tuší ju… uvedomuje si ju.

Ako na to pozerá súčasná veda?
Všetko sa skladá z atómov, z jadra, z elementárnyh častíc. Takže je zrejmé, že tie nástroje, ktoré dnes veda používa, sú nedostatočné na to, aby sme pochopili aký je život v atóme, vo vzťahu medzi protónmi, neutrónmi vo vnútri atómov. Možno, že v ich vnútri tiež existuje život… Priestorové rozloženie čohokoľvek mení celú štruktúru. Tomu hovoríme, že v malom je sústredené veľké a vo veľkom je sústredené malé.

Keď chcete niečo pochopiť,
zahĺbte sa do seba a uvidíte tam celý Vesmír.

Rovnako, ako keď chceme spoznať nové miesta, musíme vycestovať a zmeniť svoju vlastnú polohu… premiestniť sa na to miesto, ktoré chceme spoznať.
To isté musíme urobiť, keď chceme niečo pochopiť… potrebujeme zmeniť stav svojho Vedomia, stav svojho vedenia. Iné vieme teraz a iné budeme vedieť, keď zmeníme svoj vnútorný stav. Tak prosté to je.

Aby sme pochopili Kon Sebaurčenia, potrebujeme sa v tom všetkom nájsť. Vystúpiť zo svojho všedného každodenného zaužívaného spôsobu života a objaviť v nekonečnom prúde Života svoj vlastný – svoj ľudský, časom obmedzený život.
Máme právo sebaurčenia v tomto živote.
Máme právo určiť si, kto sme, čo chceme a s kým.
Máme právo tvoriť niečo krásne a prospešné,
máme právo byť šťastní,
máme právo byť dobrí,
máme právo milovať Život.
A všetko, čo do Života patrí…

Veľa odpovedí nájdeme, keď vycestujeme a zmeníme svoju polohu
a veľa odpovedí nájdeme, keď zmeníme svoj vnútorný stav.

Každá maličkosť je dôležitá a môže byť semienkom, z ktorého vyrastie niečo omnoho väčšie. Veď všetko veľké bolo na začiatku iba myšlienkou v niekoho hlave. A tvorivý človek má schopnosť svoje sny zrealizovať.
Má na to právo, Právo Sebaurčenia.


Žijeme Vedome


Sledujte
https://zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.