KON PODOBNOSTI

Kým prejdeme na KON PODOBNOSTI,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov.

1. Kon Zdokonaľovania
2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia

4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy

9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania

16. Kon ZmenyKON PODOBNOSTI

Dalo by sa povedať, že priťahujeme ľudí na základe ich charakteru, ich sklonov, ich práce, ich postoju k svetu… Priťahujeme takýchto ľudí, máme takých priateľov. No je to aj náš charakter, naše sklony, naša práca, ktorej sa venujeme, náš postoj k svetu, ktorý prejavujeme. To tých ľudí priťahuje k nám. Na základe týchto podobností sa k sebe ľudia priťahujú. Lebo premýšľajú rovnako, konajú rovnako…, v ľubovoľných situáciách. A takýmto spôsobom si všetci nachádzajú sebe podobných. Podľa ich záujmov a podľa podobnosti.

Buďte preto sami sebou. Buďte pokojní, starajte sa o čistotu svojich myšlienok, každú chvíľu sa pýtajte sami seba, či práve to, čo je teraz, skutočne chcete. Ak áno, pokračujte v tom, čo robíte. To odradí od vás tých, ktorí sa od vás nemajú čo naučiť a pritiahne k vám tých, od ktorých sa máte niečo naučiť vy. Pozorne sledujte Život. Ten je neustále plynúci, bez ohľadu na to, čo robíte a čomu sa venujete.

A ak vám prestáva byť dobre v kruhu určitých ľudí, je to preto, že vy ste sa zmenili a preto by ste mali ísť ďalej… aby ste mohli byť a žiť v tom, čo vás napĺňa. A podobní ľudia sa k vám pridajú. A možno tam už sú a vy sa pridáte k nim… pretože ste si podobní.


Žijeme Vedome


Sledujte
https://zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.