KON REZONANCIE

Kým prejdeme na KON REZONANCIE,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov.

1. Kon Zdokonaľovania

2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia

4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy

9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania

16. Kon Zmeny


KON REZONANCIE

Nasleduje REZONANCIA. Najzaujímavejší KON.
Ľudia, ktorí sa mu začnú venovať,
zažívajú tú najkrajšiu hru Života.

Akákoľvek informácia, ktorá sa k vám dostane, vyvoláva u vás spätnú reakciu (odozvu). Napríklad, niekto vám niečo povedal a vy ste sa urazili, zarezonovalo to vo vás, čiže vy sami nesiete v sebe túto informáciu. V tomto prípade ani vy nie ste úplne dokonalí. Reagovali ste na človeka, na tú informáciu, ktorá sa k vám dostala jeho prostredníctvom. Už ste zareagovali. Čiže táto informácia vo vás žije. Je to vo vás, vo vašom živote. Čo to o vás vypovedá? Že vy ste v istom zmysle podobní na základe skladby vášho charakteru, človeku, ktorý vás urazil.
O tomto hovorí REZONANCIA.
A na tomto treba pracovať.

Je potrebné snažiť sa o to,
aby ste nereagovali takým spôsobom.
Najlepšie žiadnym spôsobom.
Ak nereagujete, znamená to, že to vo vás nie je.
Netýka sa vás to. Nebolo to o vás.

A možno ste si tú poznámku,
alebo tú informáciu ani nevšimli,
preto nereagujete.


Kon Rezonancie hovorí o sebapoznaní, o prijatí seba samého. Pochopení sa. Pochopení seba. Taktiež o pochopení sveta okolo, ľudí v tomto Svete. Nikto tu nie je dokonalý. Prijali sme počas vývoja množstvo “programov”, ktoré v nás idú… reagujú… rezonujú…
Ak sme schopní tú REZONANCIU zachytiť a prijať ako signál na vylepšenie svojho Života a tohto Sveta, stávame sa Tvorcami Dobra.

Dovtedy sme iba užívateľmi tohto Sveta a svojho tela.
Dovtedy slúžime programom iných síl.

Kon Rezonancie
prebúdza Svedomie,
otvára Srdce,
vedie Dušu,
posilňuje Ducha,
ktorého prejavom je VieRA.Žijeme Vedome


Sledujte
https://zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.