VPLYV VULGÁRNYCH SLOV na zdravie, Vedomie a ľudský život.

Views: 31

V súčasnosti je možné počuť vulgárne nadávky takmer všade, dokonca aj vo vzdelávacích inštitúciách, v rodinnom kruhu a na verejných miestach.

Doktor biologických vied, akademik Peter Garjaev praktickými experimentmi stanovil, že chromozómy bielkovín obsahujú všetky informácie potrebné na vytvorenie živého organizmu. V priebehu mnohých experimentov preukázal, že genetický aparát akéhokoľvek živého tvora reaguje rovnako na vonkajšie vplyvy a spôsobuje zmeny v génoch. Ako sa to deje? Je známe, že človek pozostáva z viac ako 75 % vody. Slová hovorené človekom menia štruktúru vody, radia jej molekuly do zložitých reťazcov, menia ich vlastnosti, a preto menia genetický kód dedičnosti.

Pri pravidelnom negatívnom vplyve slov sa modifikujú gény, ktoré ovplyvňujú nielen samotného človeka, ale aj jeho potomkov. Táto modifikácia génov urýchľuje starnutie organizmu, prispieva k rozvoju rôznych chorôb a skracuje dĺžku života. A naopak, pod vplyvom pozitívnych slov a myšlienok sa zlepšuje genetický kód človeka, spomaľuje sa starnutie organizmu a predlžuje sa dĺžka života.

Ďalší vedec, doktor biologických vied Ivan Beljavskij sa 17 rokov zaoberal problémom vzťahu medzi slovami a vedomím človeka. S matematickou presnosťou dokázal, že nielen človek je charakterizovaný určitým energetickým spektrom, ale aj každé z jeho slov nesie energetický náboj. A slovo ovplyvňuje gény. Buď predlžuje mladosť a zdravie, alebo priťahuje choroby a urýchľuje starnutie, čo výrazne zhoršuje celkovú kvalitu života. Týmto spôsobom sa opäť preukázalo, aká veľká ničivá sila sa ukrýva v negatívnych slovách.

S vulgárnymi slovami je spojené ešte jedno zaujímavé pozorovanie. V krajinách, v ktorých národných jazykoch nie sú žiadne vulgárne slová naznačujúce genitálne orgány, sa vyskytujú minimálne, alebo žiadne Downove choroby a detská mozgová obrna. Ak človek počas uvoľňovania negatívnej energie spomína pohlavné orgány, má to na nich negatívny vplyv. Z tohto dôvodu sa vulgárne vyjadrujúci ľudia stanú skôr impotentnými alebo získajú urologické choroby. Tento jav študuje psychosomatika (grécky – duša a telo) – smer v medicíne a psychológii, ktorý skúma vplyv psychologických faktorov na výskyt a priebeh somatických (telesných) chorôb.

Problém spočíva aj v tom, že nie je potrebné nadávať osobne, stačí náhodne počuť vulgárne nadávky, preto ľudia žijúci obklopení vulgárne sa vyjadrujúcimi ľuďmi trpia rôznymi chorobami. Je samozrejme možné a potrebné vyvinúť schopnosť odolávať týmto negatívnym energetickým úderom zvonka. Ale aj keď sa takáto schopnosť vytvorí, veľa úsilia ide do neustálej neutralizácie „lingvistického bombardovania“.

V starých slovanských rukopisoch sa vulgárne nadávky považujú za znak nevyrovnaného správania. Človek, ktorý hovorí vulgárne slová, aj keď to robí nedobrovoľne, dokonca privoláva na seba a svoju rodinu temné sily. Vulgárne slová plnili u Slovanov podobnú funkciu ako kliatba. Osoba, ktorá vyslovuje obscénne slová, automaticky privoláva všetko nečisté a choré na seba, na svoje deti a celú svoju rodinu. Pritom táto osoba často následne vyjadruje prekvapenie nad svojimi vážnymi problémami s reprodukčnými orgánmi, problémami s močovým mechúrom, onkologickými a inými chorobami.

Je vhodné pripomenúť umelecký obraz v ľudovej rozprávke o dievčati, ktoré hovorilo láskavo a srdečne a z úst jej padali ruže. A dievčati, ktoré hovorilo špinavo a hrubo a z úst jej vyskakovali ropuchy a vyliezali hady.

Vulgárne nadávky sa používajú na vyjadrenie priameho zla, ktoré sa prejavuje hnevom. A nadávky plnia svoje poslanie, ničia myseľ, zdravie oboch – hovoriaceho aj poslucháča, dokonca aj náhodných okoloidúcich. Agresivita sa prejavuje predovšetkým na úrovni jazyka. Vulgárny slovník je „formát“ slabých, nevyvážených ľudí, ktorí si takto vynucujú svoje miesto v živote. Vulgárne slová špinia jazyk, ničia jeho krásu a harmóniu, vedú k degradácii osobnosti. Vulgárna osoba nie je často schopná sprostredkovať svoje myšlienky spolubesedujúcemu v plnom rozsahu a zapĺňa špinavým jazykom medzery spôsobené vlastným nedostatkom umu.

V lekárskej praxi existujú prípady, keď ľudia s určitými typmi ochrnutia nemôžu povedať jediné normálne slovo, ale bez váhania vyslovujú celé výrazy pozostávajúce výlučne z vulgárnych slov. Tento zaujímavý jav naznačuje, že vulgárny jazyk sa vytvára v úplne odlišných nervových reťazcoch, nie ako bežná ľudská reč.

Vedci, ktorí skúmali fenomén vplyvu vulgárnych slov na človeka, dospeli k záveru, že ich používaním trpí celkové zdravie človeka, čo znižuje celkovú kvalitu života. Prakticky dokázali, že hovorené alebo počuté vulgárne slovo nesie energetický náboj, ktorý negatívne ovplyvňuje človeka.

Vedci niekoľko rokov pozorovali dve skupiny ľudí. Jedna skupina zahŕňala tých, ktorí mali vo svojom prejave maximálne množstvo vulgárnych slov a druhá skupina účastníkov vôbec nepoužívala vulgárne slová. Výsledky boli jednoznačné: u ľudí, ktorí používali vulgárne slová, sa značne zhoršili chronické ochorenia; členovia druhej skupiny mali oveľa lepší zdravotný stav organizmu a ich biologický vek bol o niekoľko rokov mladší ako ich oficiálny vek.

Vulgárne slová výrazne ovplyvňujú inteligenciu. Deti, ktoré sú vystavené každodennému vulgárnemu prostrediu, alebo dokonca vyrastajú v rodine, kde je vulgárne správanie prirodzenosťou, zaostávajú v duševnom vývoji. Táto skutočnosť je vedecky dokázaná. Dieťa, ktoré neustále počuje vulgárnosti, stráca pocit hanby, a to je cesta k budúcej degradácii osobnosti.ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.