Sexualita a energetické väzby medzi ľuďmi.

Views: 75

Dnešná spoločnosť prepadla ľahkovážnosti vzťahov. Na jednej strane to vyzerá tak, že ľudia majú veľmi plytké vzťahy a nie sú schopní prepojiť svoje životy natoľko, aby boli jeden druhému oporou, na strane druhej dochádza k častým a neuváženým spojeniam medzi ľuďmi práve v oblasti, ktorá veľmi zasahuje ľudský organizmus na niekoľko rokov, ak nie dokonca desaťročia.

Reč bude o sexualite, energetickom systéme a čakrách. Možno sa na prvý pohľad zdá, že to nemá so sebou nič spoločné, no opak je pravdou.

Keď máte s niekým sexuálny vzťah, prípadne len jeden sexuálny styk, ovplyvňuje to celý váš energetický systém. Prepojením dvoch energetických systémov sa ovplyvňujú oba systémy na veľmi dlhý čas. Príliš dlhý na to, aby to stálo za nejaký neuvážený úlet.
Keď máte s niekým sexuálny vzťah, začína nový energetický proces. Nový však neznamená lepší. Váš energetický systém sa napája na cudzí energetický systém, čo spôsobuje výmenu energií a zároveň výraznú zmenu v oboch systémoch. Či pozitívnu, alebo negatívnu, záleží od toho, s kým ste sa rozhodli prepojiť týmto spôsobom a učiniť tak zmenu vo svojom systéme.

V sučasnej spoločnosti ľudia prepadli sexualite. Berú ju ako súčasť spoločenského života. Nevera sa stala normou, no čo je ešte horšie, deti v našej spoločnosti majú príliš skoro skúsenosť s touto úrovňou vzťahu medzi ľuďmi. Akosi sa zabudlo, že sex nie je milovanie a keďže majú deti túto úroveň odkrytú a akceptovanú spoločnosťou, mnohí s týchto jedincov nikdy, ani v dospelosti nepochopia, čo je milovanie. Mysliac si, že majú zdravý sexuálny život, upadajú… ich duševný a duchovný vývoj sa zastavil.

Dnes sa nikto nezaoberá tým, čo spôsobuje vynútené sexuálne zblíženie (nehovoríme o znásilnení…), keď jeden z partnerov plní iba úlohu trenažéra. Nikto si neuvedomuje, že každé prepojenie koreňových čakier, ich splynutie na energetickej úrovni, vytvorí novú energetickú hodnotu, ktorá len výnimočne smeruje k tomu, k čomu by mala – k duševnému a duchovnému obohateniu oboch ľudských bytostí. Ešte stále sa nedotýkame témy vedomého splynutia a splodenia dieťaťa.
Keď sa spojenie týchto koreňových čakier ukončí, stane sa tak iba na hmotnej úrovni. Na energetickej úrovni došlo k prepojeniu a vzájomnému ovplyvneniu a ovplyvňovaniu oboch partnerov. Tento akt spôsobil dlhotrvajúce zmeny jak u jedného, tak u druhého partnera, bez ohľadu na to, kto sa ako cíti. Dobrý pocit z ukojenia (prepáčte sa výraz) ešte neznamená kvalitu energetickej výmeny.

Väzba, ku ktorej došlo, dlhodobo ovplyvňuje jak energetickú, tak aj duševnú úroveň jedinca, no čo je ešte dôležitejšie vedieť – aj karmickú úroveň. Prepojili ste sa karmicky. A čím dlhší je váš sexuálny vzťah, tým hlbšie je toto prepojenie. Všetko to prechádza do jemnejších a jemnejších úrovní ľudskej bytosti, ktorá na seba naberá cudzie pôsobenie karmických vplyvov.

V každom vzťahu, nie iba v sexuálnom, získavame časť „energie“ druhého človeka. Ak máte vzťahy s agresívnymi ľuďmi a nie ste dostatočne odolní a stabilní, časom sa táto agresia prenesie do vášho správania. Rovnako je to s neúprimnými ľuďmi. Ak máte dlhodobé vzťahy s klamármi, časom vám vôbec nebude divné, že ľudia klamú a nakoniec začnete klamať aj vy. Zmení sa paradigma vášho myslenia, vašej komunikácie a nakoniec aj vášho správania. Je to úplne prirodzené.
To isté platí aj v pozitívnom prípade. Ak máte dlhodobé vzťahy s pokojnými, múdrymi a dobrými ľuďmi, ktorí do svojho sveta vnášajú Dobro, Lásku, Harmóniu a čistotu vzťahov, časom aj vy budete podobní práve takým ľuďom. Vaše myslenie sa upokojí, vaša reč bude rozvážna a vaše skutky budú obrazom Dobra, Lásky a Harmónie.

Je veľmi dôležité si to uvedomovať vždy, keď spoznávame nového človeka. Treba odpozorovať jeho kvality, jeho hodnotu a uistiť sa v tom, že ak zostane vo vašom Živote, vnesie doň tie hodnoty, ktoré vy uznávate a chcete dosiahnuť. V opačnom prípade vás stiahne ešte hlbšie, než ste…

Energia Lásky je veľká a magická. Vibruje tak vysoko, že sme vďaka nej schopní dosiahnuť rozšírený stav Vedomia. Milovanie s milujúcou a milovanou osobou v jednom, je zážitok, ktorý nás môže nasýtiť, pozdvihnúť a udržať na tej najvyššej vlne pozitivity a Tvorivosti. Takéto milovanie je vo svojej podstate najvyššou formou komunikácie dvoch milujúcich sa bytostí, ktoré sa rozhodli prekročiť prah intimity a prepojiť sa na všetkých úrovniach ľudskej bytosti.

V minulosti sa v určitých kruhoch dbalo na tom, aby sa ľudia najprv spoznávali, spoznali, z lásky sa vzali a až potom milovali. Tento prirodzený ľudský vývoj vzťahu sa dnes zdá natoľko nepochopiteľný, že sa úplne z našej spoločnosti vytratil. Otázkou je, komu na tom záležalo? Kto tak veľmi chcel, aby sa ľudia začali správať pudovo? Kto chcel, aby si ľudia mysleli, že ak to robia zvieratá, je to prirodzené aj pre ľudí?

Pudová sexualita nie je namieste.  Ak spíte s osobou, ktorá už partnera má, získavate do svojho energetického systému energiu tej osoby a tiež partnera (partnerov) tej osoby. Všimnite si, že ľudia, ktorí takto žijú, sú nevyrovnaní, nešťastní a nevedia sa zaradiť do spoločnosti. Chýba im stabilita, neustále hľadajú svoj vnútorný pokoj vo svetských potešeniach, no nenachádzajú ho. Je to preto, lebo ich duševný, emočný a energetický systém je preplnený množstvom cudzích vplyvov, ktoré sa dostali do hĺbky ich systému bez toho, aby boli vedome prijaté cez životné skúsenosti. A ak namietate a myslíte si, že sex je životná skúsenosť, je to len preto, lebo ste prepadli životnému štýlu, ktorého sex je bežnou súčasťou.

Prečo teda ľudia priťahujú ľudí cez túto sexuálnu úroveň a považujú túto príťažlivosť za dôležitú, aj keď vedia, že sú to len prázdne chvíle bez vnútorného uspokojenia? Odpoveď je jednoduchá. Priťahujeme to, na čom vibrujeme. Prepadli sme cez túto úroveň, lebo sa stala spoločenskou normou. No je na každom z nás zamýšľať sa nad tým, čo nám dáva sexualita a čo milovanie s milovanou osobou. Môžete namietať, že kde nájdete milovanú osobu… a práve o tom to je. Kým vám nezáleží na tom, aby ste mali v živote celoživotného partnera, s ktorým ste si vzájomne odhodlaní odovzdať celý váš Život, budete iba bezútešne blúdiť od jedného človeka k druhému, aby ste občas pocítili telesné potešenie, ktoré má presne opačný efekt…

A ako z toho von?
Jednoducho.
Nespite s nikým, s kým nechcete žiť.Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.