KON SVETA MYŠLIENOK

Views: 7

Kým prejdeme na KON ZHODY,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov.

1. Kon Zdokonaľovania

2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia

4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy

9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania

16. Kon Zmeny

KON SVETA MYŠLIENOK

Uchovávajte svoje myšlienky v čistote. Ak si myslíte, že ich máte čisté, snažte sa to ešte viac zdokonaliť. Vždy je čo vylepšovať. Takým spôsobom tvoríte mier a pokoj. A žijete v šťastí. Tento Kon je veľmi dôležitý pre každého Človeka. Vylepšovaním Sveta Myšlienok dosahujete Harmóniu. Dosiahnutím Harmónie dosiahnete čokoľvek.

Je jeden príbeh, ktorý dobre vystihuje tento Kon:
Dvaja mnísi prišli k rieke, kde stála bezradná mladá žena, ktorá sa nevedela dostať na druhú stranu. Mladší z nich sklopil zrak a tváril sa, že ju nevidí. Starší mních zobral ženu do náručia a preniesol ju cez rieku. Potom dlho pokračovali bez slov, až sa mladší ozval:
„Ako si ty, mních, mohol zobrať do náručia ženu? Ja by som to nikdy neurobil!“
„Naozaj nie? Rozdiel medzi nami dvomi je v tom, že kým ja som ju už dávno položil a nechal pri rieke, ty ju ešte stále nesieš“, odpovedal mu starší.


Ak chcete žiť pokojne, ak chcete dosiahnuť vnútornú Harmóniu a čistotu Mysle, nemôžete sa neustále zaoberať minulosťou, čo vám kto kedy povedal, alebo urobil a či to bolo správne.
Žite to, čo sa práve odohráva a deje. Pozorujte, ako to dopadne a vezmite si z toho iba ponaučenie, lebo následne prichádza nová udalosť, ktorá by vám mohla ujsť, alebo v nej urobíte chybu, ak nebudete dostatočne prítomní.

Čistota myšlienok je súbor vašich najlepších výsledkov, ktoré sa dostali do štruktúry vášho myslenia. Práca s Mysľou je rovnako zaujímavá, ako práca s Rezonanciou. V podstate sa prelínajú a stávajú sa tým istým. To je zároveň aj návod na to, ako dosiahnuť Harmóniu vo svojom Živote.

Ak chceme správne pracovať so svojou Mysľou, potrebujeme si uvedomiť, že ide o každú myšlienku, ktorá cez našu Myseľ prechádza. Zameriavajte sa na svoje myšlienky a položte si otázku: „Prečo si myslím to, čo si myslím?“

Ak chceme správne pracovať so svojimi myšlienkami, potrebujeme si uvedomiť, že NIE JE PROBLÉM V PRICHÁDZAJÚCICH MYŠLIENKACH, ALE V TOM, ŽE SI ICH NEUVEDOMIJEME. Preto v prvom momente by sme sa mali učiť uvedomovať si svoje myšlienky a ak je to len trochu možné, tak ich aj pochopiť. Ak si vlastné domnienky, očakávania, či súdy uvedomím, tak je možné s nimi ďalej pracovať. Naozaj potrebné však je, uvedomiť si ich. Uvedomovanie vlastných myšlienok je alfa a omega v práci s vlastnou Mysľou každého človeka.

Kto porozumie zákonitostiam myšlienok, porozumie procesom myslenia. Porozumie tak aj vlastnej Mysli. Pochopí, že Myseľ nie je prameňom myšlienok. Myseľ je nástroj na spracovanie tých myšlienok, ktoré zachytávame. A prečo zachytávame práve také myšlienky, aké máme, to už je inšpiráciou na prácu s vlastnou Mysľou…

Kto porozumie zákonitostiam myšlienok a procesom myslenia, pochopí KON SVETA MYŠLIENOK. Jeho porozumením sa môže zmeniť celý náš budúci Život. Nech každý z nás uchováva svoje myšlienky v čistote. A ak si myslíte, že ich máte čisté, snažte sa to ešte viac zdokonaliť. Vždy je čo vylepšovať. Takým spôsobom vytvoríte mier a pokoj vo svojom vlastnom Živote, výsledkom čoho je život v šťastí.

Vylepšovaním Sveta Myšlienok dosahujeme Harmóniu.
Dosiahnutím Harmónie dosiahneme čokoľvek.

Žijeme Vedome


Sledujte
https://zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.