Podobenstvo o šťastí.

Išlo raz Šťastie po lese a zrazu spadlo do jamy, sedí v nej a horko plače.
Išiel okolo človek, Šťastie začulo kroky a kričí z jamy:
“Človeče! Dobrý človeče! Vytiahni ma odtiaľto!”
“A čo mi za to dáš?” – pýta sa človek.
“A čo by si chcel?” – spýtalo sa ho Šťastie.
“Chcem krásny veľký dom s výhľadom na more, čo stojí milión.”
Šťastie dalo človeku dom, ten sa potešil a hneď sa v ňom zabýval a úplne zabudol na to, že by mal Šťastiu pomôcť.

Sedí teda Šťastie v jame a plače ešte hlasnejšie. Išiel okolo druhý človek, Šťastie začulo kroky a kričí naň:
“Milý človeče! Vytiahni ma odtiaľto!”
“A čo za to?” – pýta sa ten.
“Čo by si chcel?”
“Chcem veľa pekných a drahých áut, rôznych značiek.”
Šťastie dalo človeku všetko, o čo žiadal. A ten sa tak potešil, že hneď bežal domov zajazdiť si na svojich nových autách… už nemyslel na to, ako sa k svojmu majetku dostal a na šťastie úplne zabudol.

Šťastie celkom strácalo nádej, keď zrazu začulo, že ide tretí človek. Šťastie ho oslovilo:
“Dobrý človeče! Vytiahni ma odtiaľto, prosím…”
Človek vytiahol Šťastie z jamy a šiel ďalej svojou cestou. Šťastie celé bez seba od radosti bežalo za ním a spýtalo sa: “Kamarát, čo chceš za to, že si mi pomohol?”
“Ja nič nepotrebujem”, – usmial sa zvláštny človek na Šťastie.
A odvtedy Šťastie kráča s tým človekom a nikdy ho neopúšťa…

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.