KEBY TU BOL NIEKTO… časť druhá

Views: 0

Energetická kríza. Myslím si, že každý z nás pozná jej dopady jak na priemysel, hospodárstvo, vedenie štátu, tak aj na obyčajného bežného človeka žijúceho na našom teritóriu. Účty za elektrinu a plyn stúpajú a nikto nevie, čo s tým. Pohonné hmoty sú drahé a nikto už neverí, že to niekedy môže byť inak. Keď idú hore energie, logicky stúpajú aj ceny všetkého, čo potrebujeme. Všetci sa vyhovárajú na energie. Všetci konštatujú stav. No kto ponúka riešenie?  Je tu vôbec niekto, kto ponúka riešenie?

Keby tu bol niekto, kto by nám ponúkol, že za podniky vyrábajúce potraviny zaplatí energie, čo by sa zmenilo? Keby zaplatil energie každému výrobnému podniku, čo by sa zmenilo? Keby zaplatil energie školám, nemocniciam, ambulanciám, domovom dôchodcov, detským domovom, keby zaplatil energie aj občanom tejto republiky, čo by sa zmenilo? Skúste si to predstaviť.

Pohrajte sa so svojou Predstavivosťou a predstavte si Slovensko, ktoré dostalo tú výhodu, že každý – KAŽDÝ, KTO CHCE – môže mať zaplatené energie. Čo myslíte, zatvárali by sa reštaurácie, kaviarne, hotely, firmy, strategické podniky… čo myslíte, mali by problém nemocnice, školy, pekárne… čo myslíte, koľko ľudí by v tej chvíli mohlo zaplatiť napríklad splátku hypotéky?

Keby tu bol niekto, kto to dokáže urobiť, uveríte mu? Dokážete ešte veriť, že to niekto s vami myslí dobre?


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.