KON ZACHOVANIA ENERGIE

Views: 10

Kým prejdeme na KON ZACHOVANIA ENERGIE,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov.

1. Kon Zdokonaľovania
2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia
4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy
9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania
16. Kon Zmeny


KON ZACHOVANIA ENERGIE

Energoinformácia sa nikde nestráca, a nikam neodchádza. Našou úlohou je vedieť a chápať, že nič sa nestráca bez stopy, iba prechádza z jedného stavu do druhého. Premieňa sa na iné. Vo svete sa nič nestratí. Všetko prechádza zmenou. Buď zmenou zdokonaľovania, čím vzniká niečo nové… alebo zmenou zániku, kde tiež vzniká niečo nové. Podmienkou je proces. Pohyb. A aj keď sa mnohým zdá, že sú aj nemenné veci, Pochopenie, alebo Poznanie je len záležitosť Času a ľudskej Múdrosti – Vedania. V takomto svete žijeme, vo svete zachovania energie. Energia tu je a nikdy sa nestráca bez stopy, iba mení svoju podobu.

Treba si to uvedomiť. Ľudia si musia byť toho vedomí neustále a pri každej činnosti. Vedomí si toho, že všetko podlieha zmenám, že Človek tiež podlieha zmenám. My neustále reagujeme na rôzne podnety, na rôzne zmeny. A to nás mení… možno nebadane, no situácia za situáciou, rozhodnutie za rozhodnutím, mení kvalitu nášho prítomného okamihu. Z týchto okamihov, ktoré sa každý okamih menia, je zložený náš život.

Podnet k zmene je všetko to, na čo upriamujeme svoju Pozornosť. Príjemné, aj to nepríjemné. Podľa toho hodnotíme aj náš život. Ak reagujeme na nepríjemné veci, venujeme svoj Čas nepríjemným procesom a vytvárame tak zmeny, ktoré sú tiež pravdepodobne nepríjemné. Ak reagujeme na príjemné podnety, je vysokopravdepodobné, že aj zmeny sú príjemné. Všetko je záležitosťou toho, že reagujeme na podnety. Na niečo ja, na niečo sused, na iné kolega, na ďalšie veci spoločnosť… a tým spoločne vytvárame niečo, v čom nevyhnutne musíme žiť. Dôležité je si to uvedomovať a vylepšovať procesy. Tak vieme spoločne vytvoriť to, čo nám všetkým vyhovuje. Chce to však spoločný Cieľ.

Pozri sa za seba, do minulosti. Si ten istý človek? Určite nie. A rovnako iný človek z teba bude v budúcnoti. Aký, to už je v tvojich rukách, v tvojich rozhodnutiach. Neboj sa zmien, opusti strach z rozhodnutí a konaj! Priebeh zmien nikdy nemôžeš zastaviť, ani sa pred ním nedá ukryť. Do procesu zmien treba vstúpiť a svojim pričinením vytvárať pre seba to najlepšie, čo dokážem. To isté Tvor pre svoju Rodinu, pre svoj Rod a Národ. To najlepšie, čo vieš. Vždy.

Ak konáme Dobro a v prospech Dobra, ak konáme s Láskou, všetko čo robíme, zachováva presne tieto hodnoty. Kón zachovania energie je jediná istota v našom živote. Nič sa nestratí… iba to zmení svoju podobu.

Žijeme Vedome

Sledujte
https://zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.