Sila nášho Rodu

V mojom Rode je tisíce a milióny ľudí,
tisíce a milióny osudov, 

Životov rozvetvených ako KORENE stromu,
ktoré vyživujú celý strom 
svojou múdrosťou a skúsenosťami.


Ja som KMEŇ stromu svojho Rodu
a moje deti a vnúčatá a pravnúčatá sa rozvetvujú 

ako KONÁRE Rodového stromu. 

Je to obrovská Rodová sféra, 
spoločnosť mojich Predkov, 
ktorá vo Večnosti žila a pracovala, 
aby sa v určitom bode 

narodil ďalší Človek.

A ďalší… 
a ďalší… 
v nekonečnosti toku Života.

Celý tento genóm je teraz uložený vo mne!
Teraz SOM TU za celý ROD Ja, 
práve vyvolený v Čase.
Vo mne sú teraz 
dve nekonečné Večnosti!
Jedna od môjho otca 
a jedna od mojej mamy.
Ja Som zrodená Večnosť.
Ja Som živá Večnosť.
Som Vesmír!

TOTO JE VEĽMI DÔLEŽITÉ SI UVEDOMIŤ.

Keď človek začne chápať 
a uvedomovať si, KTO JE, začína:

– za prvé, upratovať svoj Vesmír a napĺňať ho Svetlom.
– za druhé, upratuje svoje myšlienky a kontroluje parazitov a narušiteľov,
či už ľudskej, alebo aj inej podstaty,
ktorí vytvárajú a snažia sa 
do tohto Vesmíru 
nasunúť nesprávne obrazy.

Je potrebné ŽIŤ VEDOME 
a nie iba meniť tieto cudzie obrazy, 
alebo ich rozpúšťať! 


Je potrebné nachádzať miesto – zdroj, 
zistiť odkiaľ obraz priletel 
a aj tam posielať Svetlo 
a všetko pretvárajúcu 

žiarivú energiu. 
To miesto treba rýchlo upratať.
Vypáliť a vysvietiť zdroj temných myšlienok.

Na to – aj na to 
slúži Myseľ Človeka, 
ak práve netvorí 

a nešíri 
Lásku a Dobro.

Človek, ktorý žije a rozumie jemnej oblasti Vedomia, ako ju udržiavať v Čistote a Poriadku, ako pomocou nej upratovať všetko ostatné, ako všetko napĺňať Svetlom, Tvorením, Pravdou a Istinou, taký Človek je považovaný za Svetlého. Takí ľudia aj sú Tvorcami sveta. Vytvárajú Svet a sú držiteľmi Sveta. Na nich stoja všetky reality. 
Na nich stoja všetky tie svetlé hry, ktoré Človek môže hrať. 

Všetko ostatné treba meniť.


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.