Čo s tým ?

Čo s tým, keď ľudia, ktorých milujem, majú iný názor, ako ja? Čo s tým, keď tolerujú to, čo našej spoločnosti ubližuje? Čo s tým, keď viem, že to myslia dobre, keď viem, že majú čisté Srdce a čistý úmysel? Čo s tým, keď vidím, ako nepriatelia Dobra a Človečenstva zasievajú do myslenia a sŕdc našich dobromyseľných ľudí nesprávne vzorce deštrukcie spoločnosti? Čo s tým, keď občas neviem čo s tým?

Bolí ma srdce pri pomyslení na to, čo by sa s nimi stalo, keby sme tu neboli my. My, čo to vidíme, my čo to strážime, my ktorí sa nastavujeme ako štíty, aby sme ich ochránili… mnohokrát bez tak potrebného pochopenia práve od tých, ktorých milujeme…

Deštruktorom odkazujem, že sa nevzdáme. Sme dostatočne vyzbrojení Dôverou a Vierou. Sme dostatočne schopní, sme dostatočne múdri a dostatočne odovzdaní tomu, čo vy nikdy nedokážete obsiahnuť. Sme tu. Navždy! Vekmi šíriacim sa odkazom Lásky a Istiny od Stvoriteľa, ktorý má vždy dostatok všetkého na to, aby svoje Stvorenie zachoval. Prišiel Čas na pozdvihnutie týchto Síl, aby Človek čestný a svojim Svedomím vyzbrojený ochránil všetko, čo patrí Človeku.


S úctou Milan

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.