Všetkých srdečne pozdravujem.

Dovoľte mi zablahoželať vám k veľkému, dlho očakávanému dňu ŠTARTU, tomuto veľkému, globálnemu ŠTARTU premeny svetového finančného systému a jeho prechodu od prázdneho, zločineckého, fiatného finančného systému do svetlého, tvorivého systému, založeného na naozajstných energiách tvorenia, svetlých božských energiách tvorenia. Konkrétne, zlatého štandardu, založeného na systémovom bankovom zlate, ktorým je sakrálne zlato, poklad RA, ktorý je aj zdrojom života, rozvoja a prekvitania na našej Zemi.

V tento deň chcem zablahoželať všetkým svetlým, všetkým deťom Veľkej Rasy, potomkom RODu nebeského, všetkým ľuďom, (ĽUDI – Ľudia – Dobro – Istina). K tomuto sviatku všetkých ľudí na Zemi. Je to naozajstný sviatok pre všetkých, ktorí pracovali na tomto diele, všetkých, ktorí sa snažili, pretože táto práca sa tvorí pre všetkých ľudí na Zemi. Nezávisle od farby pleti, nezávisle od všetkého ostatného. Každému, kto sa snaží a je schopný žiť na Zemi podľa KÓNu Tvorenia, Rozvíjať sa, Družiť, Ľúbiť, všetkým tým, ktorí sú schopní pomáhať jeden druhému, učiť jeden druhého svetlým, dobrým skutkom, veciam, vedomostiam, všetkým vám, daj Boh, celému náRODu Zeme, ktorý je jeden jediný náROD – rôznorodný. Nepovedal by som mnohonárodnostný, ale mnohokmeňový. Bol kmeň, kmene, RODy. Potom sa objavilo slovo nácia (národnosť). Tieto pojmy už boli vsunuté umelou inteligenciou, votrelcami.

Ešte raz blahoželám všetkým k tomuto sviatku, všetkým RODom, všetkým kmeňom na Zemi. Želám vám Svetlo, Lásku, Život, podľa KÓNu Tvorenia, Tvorivý Život. Tvorenie, prekvitanie. Želám vám, aby ste boli Svetlí, Silní a Mocní.

Ďakujem vám.
Všetko dobré vám prajem.
His majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.