Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

Ako tajomne znie tento Hostinského text:

Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok chováš, že s holubmi bývaš. No dvor rodiny tvojej je tá trinásta izba, do ktorej zabránil Ozrut nakuknúť čeľadi. Ty si ten, ktorý, keď sa pominie „sedem rokov“, otvoríš dvere čarovnej svetlice. Vtedy potoky Večného Slova vylejú sa krajinami ľudstva, ožijú zakliate národy a viera tvoja bude im zvestovať Veky SvätoŽitia!

Sem, sem do raja pravzorov nazrite, Vedomci slovenskí! To, o čom ja vám tuná vyprávať budem, je ešte len slabým počiatkom. Vy ste dedičovia Slova. Prvô Slovo bolo v Tatrách; nech teda budú Tatry harfou Slova toho. Od Slova nazvali vás Slovenmi.

Slovo dedov vašich žije vo viere. Zjavenie jeho prežilo už dva Veky. Vo Veku prvom bolo Slovo to v názore, vo veku druhom zjavilo sa v Duchu. O týchto dvoch Vekoch chcem i ja vyprávať vám. Na tento čas o tom prvom, ktorý sme nazvali: Vieronaukou starých Slovenov!…

Peter Kellner-Hostinský
V Rim. Sobote na deň Sobotiek r. 1870

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.