Národ je Moc.

Chcem povedať ľuďom nasledovné:
Chápte, a s tým sa treba zmieriť, že na Zemi nie sú všetky bytosti ľudia. Biologicky nie sú všetci ľudia. A väčšinou biologicky neľudské bytosti majú jeden ciel – prebojovať sa na vedúce posty v spoločenských subjektoch práva a byť predstaviteľmi moci a kričať, že oni sú moc. Preto ich nikdy nenazývajte mocou, iba ich tým posilňujete.

Moc je držať národ v harmónií. Lad medzi ľuďmi budovať (od slova ladiť). To je moc. To je Moc pre národ. Moc je ovládať svetla tvrď (po rusky – vedať sveta tverď, ведать света твердь – to je pravý význam slova Vlasť).  A tvrď, pevnosť Svetla to je istina Svetla, potvrdenie Svetla. A keď také niečo existuje, potom vieš, čo je Moc a ty si Mocou. Keď to nie je, pracuj, uč sa, rozvíjaj sa, aby sa tak stalo.

Svetlá Veliká Rus sa musí stať Svetlou, a preto sa musí prejaviť Svetlo a jeho tvrď, tvrdosť, pevnosť. Národ musí porozumieť tomu, čo je to Moc. Moc je on – Národ. To je najdôležitejší proces, ktorého sa najviac boja všetci paraziti na svete. Všetkým blogerom hovorím: Chlapci, vy keď robíte niečo pre národ, robte svoje blogy, no nehovorte v nich: “Toto je naša vláda, toto je naša moc”, kde ste videli našu vládu, našu moc? Tí ľudia, ktorý teraz narúšajú všetky práva človeka, absolútne všetky deklarácie, robia všetky možné zločiny protirečiace Konu, normám medzinárodného práva, platným zákonom, dokonca aj zákonom štátu, tých považujete za svoju Moc? Oni porušujú úplne všetko, oni dokonca chcú všetko vyviesť zpod ponímania zákona, všetko podčiniť, robiť rozbroje, hádky, no im to nebude stačiť…

Vy si potrebujete uvedomiť, akú má Národ Silu. A tak sa stanete Mocou a Vládou. Národ je skutočná Moc. No všetko treba urobiť  správne, kultúrne. A nedovoliť nikomu, aby Moc Národa ničil. Lebo Národ sme my – všetci spolu. My spolu, zjednotení, sme Moc. Nie jedinec nad národom.


His majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.