Obrátenie k RODu.

Views: 2

“Sláva Rodu” sú slová, ktoré veľmi často používam. Sláva RODu. So Slávou RODu to všetko ide. S LÁVOU RODu, chápete, čo myslím, LÁVA. S LÁVOU.

Keď s RODom komunikujete, treba sa pred RODom identifikovať. Poprosiť o odpustenie, vypustiť všetku tú temnotu, ktorá sedí vo Vašom vedomí. Poďakovať za všetko, odpustiť všetkým rodným a blízkym a takto sa dostať až do stavu Čistoty, stavu Tvorenia, stavu Svetla. Celý sa do toho stavu ponoriť, ako dieťa RODu Najvyššieho tu naRODené. Poďakovať a povedať: “Otče náš”.
Otče náš, to je otec aj mama. To nie je len otec, to je aj mama. Matka je Zem, Nebesá sú Otec. Preto treba hovoriť: “ Otče náš, nech je tak, nech je tak, nech je tak…” – ponorený v stave Čistoty, v stave Tvorenia, v stave Svetla. Vedomý si toho.

Je to o Vedomí. Vedomím dýchať, Vedomím pozerať. Každé ráno Vedome ruky natiahnuť, orgány na ich správne fyziologické miesto postaviť, poďakovať s rukami na vrch, poslať hore BLAGODAR, hore, do Večnosti. A z Večnosti vám príde spätný prúd od RODu Najvyššieho. Tak ako sa rodič k svojím deťom správa. Vaše dieťa vám ďakuje a vy mu ešte viac dožičíte. Takto to funguje – to je rozkrútenie vášho Nebeského torusu. Toto je veľmi vážny proces. Veľa ľudí, keď ho začnú vykonávať, veľmi sa im páči a postupne začínajú chápať, čo sa deje.

No pozor, potom ich parazit začne pomaly od tohoto procesu odťahovať. A človek začne byť lenivý, nesvoj, tu treba prejaviť tvrdosť, svoju pevnosť a neochvejnosť, preraziť to svojou vôľou a každé ráno toto robiť. Rovnako, ako ste sa zuby naučili ráno čistiť. A prečo ste sa zdraviť s RODom svojím Najvyšším nenaučili? Veď je to Váš ROD Najvyšší. Rozumiete? Máme iba jeden ROD Nebeský, všetci žijeme v sfére, v toruse, ktorý neustále rastie. Vo Večnosti.

Takže, treba najprv seba identifikovať pred RODom Najvyšším, potom začnú prichádzať vedomosti. Vedomosti aké? Vedomosti svedomia, vedomosti nebeské. Svedomie vždy napovie, čo treba robiť, kam treba ísť, s kým sa kamarátiť.

Tu už sám Vesmír začne spájať ľudí medzi sebou – kvôli dobrým skutkom.

Tu už začínajú pracovať iné systémy. Iné technológie, iné matrice, už čisté, nebeské, človečenské, kde sa začína človek orientovať a postaví sa nad parazita a ničiteľa. Postaví sa na stranu RODa Nebeského, RODa Najvyššieho.

Tu je pre nich Človek nedosiahnuteľný.


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.