Najvyššia Tvorivá Moc Človeka je jeho Vedomie.

Views: 6

Obyčajný človek podceňuje svoje schopnosti a možnosti. Je zneužitý. V poslednej dobe človeku nahovárali, že je primitívny, že je biologické zviera s trochu rozvinutou úrovňou intelektu, nič viac.
Je to klamstvo!
Je to krivda, je to podvod,
do ktorého zamotali človeka aby ho oslabili.

Najvyššia Moc Človeka – moc nad svetom zvierat, nad prírodou, ešte raz zdôrazňujem –  Najvyššia Tvorivá Moc Človeka, pretože všetko pracuje v Kóne Tvorenia, je jeho Vedomie.

Keď si ľudské Vedomie začne samo seba uvedomovať, samo seba ľúbiť a rozširovať sa, otvárať samo seba, potom to aj je Človek – ČELOVEK. Takýto Človek je schopný svojím úprimným, čestným Vedomím, pretože Vesmír počúva človeka vtedy, keď si jeho Vedomie správne uvedomuje, rezonuje s dušou, koná a rozhoduje sa srdcom, ak má naozaj čisté zámery, názory a ciele, potom ho Vesmír počuje a začína plniť jeho priania, jeho činy a všetko ostatné, čo k Tvoreniu patrí. Keď si človek začne uvedomovať, kým je a čím je, vytvára svoju realitu. A to, čo vytvára realitu, je Sila Vôle.

Čo to je SILA VÔLE?
SI je Duch. To je sféra PRAVI.
LA je božský prúd.
VO znamená védať – védať Kon.
LA je čo? Už sme si povedali. LA je Duša! Zas sféra PRAVI.

Preto ak človek svojím Duchom Božského Prúdu Vediac Kon Duše vytvára realitu, mení sa všetko. Matrica ho počúva. Všetko čo si želá, všetko čo vidí, ten Cieľ, ku ktorému ide, sa stáva pre neho dosiahnuteľným.

Ak ĽUDIA (ĽJUDI) – ĽJUDI znamená Láska, Dobro, Istina (ĽJUbov,Dobro, Istina), ak je človek naplnený týmto programom, Láska, Dobro, Istina, ak človek tvorí Lásku (ĽJUBOV) čo znamená Ľudia Bohov Védajú, to je komunikácia s celým Vesmírom. To je Láska, to je vedenie, to je poznanie Bohov.

Bohovia sú naši predkovia. Toto je potrebné pochopiť. Boh Najvyšší Jediný je náš ROD. ROD je Jediný Boh! Ktorý je jeden a mnoho zároveň. Všetko stvoril a so všetkým splynul. Všetko čo teraz hovorím, je poľahky vysvetlené vo vedeckých pozorovaniach, v noosférnych pozorovaniach. Tieto obrazy sú porovnateľné, oni používajú vedecký jazyk a ja používam reč Poznania toho Tvorenia, ako to bolo celé stvorené. Pretože stvorené bolo všetko RAzumom.
RAzum je Tvorca všetkého.
Aj Človek má RAzum Človek je dieťa, je to lúč jedného svetla. Individuálny lúč Tvorcu. No tento lúč je aj tak spojený s celým Svetlom, preto sme tu všetci bRAt a sestRA. RA je Svetlo, samotný Zdroj Svetla. Všetci sme tu jedna rodina Svetla. Každý bRAt, každá sestRA sme súčasťou jedného Celku – Rodu Najvyššieho. Všetci sme tu ROD Najvyšší!

Keď si to začnú ľudia uvedomovať, naozaj uvedomovať, nie hrať sa na to, že sme si to uvedomili, no naozaj, bez hanby, reálne, vo svojom vnútri keď to ucítia, naozaj sa začnú identifikovať.

Čoho sa bál Gref na Medzinárodnom ekonomickom fóre? Spomínate? Viete o tom? On o tom hovoril vo svojom vystúpení na Ekonomickom fóre v Peterburgu, že ak sa ľudia začnú identifikovať, keď zistia, kto sú, ako ich potom budú môcť riadiť, ako budú takú masu manipulovať? Oni všetko postavili na manipulácii ľuďmi, na ich zneužívaní! Potom nebude možné ich manipulovať. Za to mu môžeme dať medailu, za tú hlúposť, ktorú vo vzťahu k svojim kumpánom vytvoril. No povedal úplne správne veci!

Keď sa človek identifikuje,
stáva sa Vedomým a Mysliacim.
Keď je Vedomý a Mysliaci,
dáva mu Najvyšší právo tvoriť,
stáva sa Tvoriacim.

Najdôležitejšie čo Vedomý Človek vytvára, je priestor, realita, riadi egregory v tejto realite. Egregor je priviazanosť spoločnosti k nejakej myšlienke, keď sa formujú všeobecné energo-informačné agregáty.

Prečo chcem toto všetkým ľuďom povedať? Kvôli čomu toto všetko hovorím?  Aby to všetko do vás došlo, aby sa to otvorilo vo vašom vnútri. Nemusíte nič pred nikým rozprávať, sami pred sebou povedzte, sami pred sebou porozmýšľajte, skúste si uvedomiť, čo sa vám pokúšam povedať.

Robím to preto, že si plním svoju úlohu voči vám.
Je to moje predurčenie pred RODom Najvyšším.
Skúšam vás prebudiť.
Zobuďte sa! Pretože je povedané: „Keď si sa prebudil, zobuď aj blížneho svojho!“
Poďme takto žiť, poďme prebúdzať jeden druhého!


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Ego

4. júla 2024
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.