Poďme sa zjednocovať.

Poďme sa zjednocovať, musíme to pochopiť. Všetci. Je čas vypnúť ego. Ego je dnes nepriateľ. V noci Svaroga to bola ochrana, v dni Svaroga je ego nepriateľ. Vypnite ho a odložte do zbrojárne. Nech tam na neho padá prach.

Vypnite svoju pýchu.
Pýcha je najväčší, počiatočný nepriateľ. Práve pýcha všetko pokrivila v makropriestore a v čase, kvôli čomu aj bola zorganizovaná Hra Bohov. Toto je energia, ktorá tu nemá miesto, jej miesto je v iných svetoch. Ona u nás nemá miesto.

My máme hrdosť, hrdosť je svetlá!
Hrdosť je štruktúra radosti, keď si hrdý na niekoho, keď o ňom hovoríš, keď sa delíš s informáciou, že tento tvoj priateľ, tvoj bRAt, tvoj príbuzný, je jedno kto, známy, svetlý človek, vykonal nejaký čin, ktorý sa mu podaril a ty si na neho hrdý!!! Tak je to správne.
Nemôžeme byť hrdý na seba! Keď si hrdý sám na seba, je to pýcha. Keď si hrdý na svojho blížneho, na svojho brata, na svoju sestru, na svoju mať, na svojho otca, je to úplne iná energia, to je správna energia, s ktorou sa treba deliť, ktorá nás bude robiť silnejších ako celok.

Preto by som aj výraz „medzinárodný“ nazval inak. Často musím písať tieto slová, pretože sa nachádzajú vo všetkých týchto medzinárodných protokoloch, tento výraz „medzinárodný”.
Ja by som ho nazval „všenárodný”.

Poradil by som všetkým diplomatom, poradil by som všetkým ľuďom, ktorí pracujú v oblasti riadenia sveta, svetového práva, konštrukcie svetového systému, aby so systému, ktorý tvoria a projektujú, nevnášali  jezuitské termíny. Jezuiti boli Hospitaliérmi zakázaní. Doteraz sú pod zákazom! Nikto tento zákaz v oblasti práva nezrušil. Preto netreba používať jezuitské metódy. Jezuitské metódy sú metódy lži, podvodu, zneužívania a parazitizmu na iných.

Treba budovať systémy, ktoré človeku dávajú, ktoré človeku slúžia, pretože šťastný človek je ten, ktorý má možnosť naozaj žiť, má možnosť pociťovať RAdosť za druhého! Cítiť radosť za druhého, cítiť radosť za suseda, za priateľa, za svojho krajana, alebo dokonca za nejakého susedného mimozemšťana!
Ak je v Kone Tvorenia.

Ak sa začneme radovať týmto udalostiam, potom sa stávame naozaj veľkými a vychádzame na nebeskú úroveň rozvoja. Na Nebeskú úroveň rozvoja Vedomia, na celostnú úroveň, celostnú úroveň v hocijakom pozitívnom, dobrom tvorení. Je jedno kde sa toto tvorenie uskutočnilo a kedy.

Sme ľudia. Sme schopní RAdovať sa tomuto Tvoreniu a Činom.
Toto je najdôležitejšie. Najdôležitejšie je Vedomie!


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.