Čo je to RA ?

Views: 7

RA je hlavný koreň Ruského jazyka. Je Svetlá Veliká Rus, Zem. A jej stred je RA-Sia (RA svieti), svit RA. Tečie tu rieka Volga, ktorá sa v staroveku volala RA. Čo je to RA? Pozrime sa na to cez  Bukvicu:

R – reč, rci (tí, ktorí rečia),
A – Boh na Zemi.
RA je reč boha. REČ.
Vezmime staré texty, ktoré sú už poprepisované, napríklad Védy, vo Védach pišu: Iz Kone bolo Slovo, Kon od RODu, a tu píšu: Na začiatku bolo slovo. Slovo bolo. Nech píšu ako chcú.  Ale Slovo je dielo, Slovo je vibrácia. A Slovo ide do reči. A reč je meč! Rozumiete? Meč v zmysle meč Svetla, meč Spravodlivosti, meč Tvorenia. Aby sme sa rozumeli.

Keď sa teda vraciame k pojmu RA, čo je to Svet RA? Vo Svete RA sa nachádza bezkonečné, bez koncov alebo bez konca, ako chcete, bezkonečné množstvo, nekonečné množstvo svetov v JAVi, NAVi a PRAVi. Svetov, dimenzií, spektier. Všetky tieto svety v JAVi, NAVi a PRAVi, všetky sú vo Svete RA.

Čo je Svet RA? Je to svet vibrácií, svet vlnení, svet Svetla. Keď si zoberieme, že éter je vlnenie, vlnová skladba, všetko je vlnenie. Hmota v našom svete je tiež vlnenie, reč je vlnenie, svetlo je vlnenie, všetko je Svet RA. Preto ho treba cítiť. Svet RA, to je Svedomie. Svedomie cítite. A globálne a kozmické Svedomie sa tiež dá cítiť. A tento Svet RA treba žiť a treba sa vracať k VIE RA. Vedieť RA (védať RA – ведать РА). Nie toho Egyptského boha s palicou, ktorou v staroveku preberal ľudí do aspoň nejakého akcieschopnému stavu po procedúre stierania pamäte. Treba rozumieť, čo to RA znamená celkovo, v kozmickom merítku. Študovať RA.

Ako začať študovať RA? Treba porozumieť tomu, čo som povedal, to už začínate študovať RA. Je jedno, či si rozumel alebo nerozumel, súhlasíš alebo nesúhlasíš. Už si počul. A počul znamená, že to už máš vo svojom Vedomí. Túto energiu, túto vibráciu, toto svetlo. A ona už si robí svoju prácu. Ona už pracuje s tvojim Vedomím. A skôr či neskôr ona spraví potrebnú prácu, u niekoho skôr, u niekoho neskôr. Poznanie RA Človeka dovedie do jeho človečieho stavu, k svojmu Rodu. Treba o tom hovoriť jeden druhému, nečervenať sa keď hovoríme o svojich rodných silných veciach. Hanbíme sa obliecť si vyšívanú košeľu, hanbíme sa urobiť to či ono. Nechápeme, akú božskú silu nesú v sebe tieto veci, ako nám závidia všetci paraziti, pretože oni to vidia a vedia, čo je to za Sila. Ale sami si ju nemôžu obliecť, tú košeľu, lebo ich páli. Ale na nás to vidia a sú pripravení dať pol truhly zlata, len aby mohli skúsiť byť takými ako sme my. Sú to iné bytosti, oni nemajú taký funkcionál, také funkcie a možnosti vesmírne, ako má Človek. Pretože hociktorý človek, narodený na Zemi, je mikrovesmír, rozvíjajúci sa vesmír v makrovesmíre. A on tvorí svoj mikrovesmír. Len si predstavte, koľko organizmov, koľko svetov, koľko baktérií, buniek žije vo vás. Preto všetko čo je vo vnútri Teba, je aj okolo Teba. Čisti svoje vnútro, očistíš svoje okolie. Čisti svoje okolie, očistíš svoje vnútro. Hlavne čisti, upratuj. Niekde niečo čisti.

Čo znamená očista? Keď je v izbe neporiadok, všetko sa rozvaľuje, Tvorca nemá nikdy nič navyše, všetko má svoj zmysel. Preto aj Ty, všetko rozumne poukladaj na svoje miesto. Aj IT-čkarom stále hovorím: Urob si poriadok, všetko pekne poukladaj do súborov, urobte si poriadok v programe a všetko bude v poriadku, vo vašom živote, vo vašom rozvoji.


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.