Duša

Duša je mnohomerná (mernosť = dimenzia – мерность).

DUŠA – čo to teda znamená?
DU dva a viac,
ŠA je priestor boha v súlade s Bukvicou.
Preto DUŠA znamená mnohomernosť.

DUŠA sa nachádza aj v novom vtelení, aj pri vás, aj s vašimi rodnými a blízkymi predkami a tak ďalej. Ona je všemerná. Je to sféra, sféra je všemerná. Ak hovoríme všeobecne o duši, musíme chápať, že je to duša vašich predkov. To znamená, že vaši predkovia sa na vás pozerajú. A keď si začnete uvedomovať, že dve večnosti, jedna z otcovej strany, druhá z maminej strany, ktoré sa spojili vo vás, na vás tu a teraz v tejto realite pozerajú, v tomto programe, v tomto Svete RA, potom začnete chápať a uvedomovať si a oni to tiež začnú vidieť, že sa prebúdzate. Že si začínate uvedomovať to, čo nevidíte očami. A to je najhlbší základ, najdôležitejší základ všetkého, najdôležitejšia Sila, najväčšia možnosť a tak ďalej. A vtedy vám vaši Predkovia začnú naozaj pomáhať. Vidia, že dieťa rastie, alebo už vyrástlo, tak prečo by mu napríklad nedali meč na ochranu.

Oni sú ROD. To je všetko jeden celok s vami. Celý NÁROD je NÁŠ ROD.  Každý muž, každá žena, dieťa naRODené, zRODené z otca a mamy, mužský a ženský rovnoznačný božský počiatok, ktorý je obraz a podoba Najvyššieho. Korene sú mužský a ženský počiatok, konáre sú potomkovia. Strom RODu Slovanský. A keď tomuto rozumieme, vieme, že všetci sme tu v jednom Celku. My živí, aj tí čo tu žili pred nami, sú tu s nami. Nik nás neodvrhol, nik neopustil, nie sme sami. Z jednej strany je jedna Večnosť z mužského počiatku a z druhej strany Večnosť od mamy. Všetko tvorcovia! Žili a tvorili. Tak ako vedeli. Oni sú vždy s tebou, oni sú vždy v tebe!

Hocijaký zázrak je možný!
Keď človek sám sebe dovolí aby to fungovalo, bude to fungovať.

Ale on si to nie vždy môže dovoliť, jeho um je naprogramovaný. Jemu dali do hlavy matricu, umelú, počítačovú a dali mu axiómy, čo je možné, čo možné nie je… A on sedí a od rána do večera naháňa tieto myšlienky v tejto kocke. Naráža do stien, čo je možné, čo nie je možné. Kde je ďalej, kde je bližšie. A kde hneď narazíš.

Ale to nie je tak. Možné je všetko. Keď človek hovorí, že niečo nie je možné, je to chyba vedomia. Všetko je možné. Ale je to možné, ak všetko robíš v súlade s PRAVI (po PRAVI). A to znamená RA vedať, poznať PRAV, mať poznatky, vedomosti. Tieto vedomosti existujú a dajú sa naučiť. Nie v školách. Školy sú potrebné, sú veľmi potrebné. Ale školám treba sPRÁVnych učiteľov, ktorí majú v sebe  lásku (LUBOV  = LÁSKA – любовь).

Čo je to LÁSKA?
LU – ľudia,
BO – bohov,
V – vedajú, študujú, učia sa, žijú…

U človeka pracuje ČELO. Pretože každý neurón v mozgu je projekciou galaxie vo vesmíre. Koľko máte neurónov, toľko máte predkov, toľko máte galaxií v makrokozme.  A to sú už bohovia. BOG je BOĽŠOJ OGOŇ GALAKTIKY – veľký oheň galaxie, RAzum, ŽIVU tvoriaci, ktorý je vo všetkom a všetko v ňom. Chápete?

Toto sa nedá uchopiť obyčajným chápaním, pretože dimenzie a priestor sú postavené inak, ako je to nakreslené vo štvorcovej miestnosti, je to úplne niečo iné. Vesmír je stvorený ako mozog človeka, tak je stvorený priestor. Môžeš z jedného bodu preskočiť do druhého bodu. A vidíš, že si z jednej hemisféry preskočil do druhej. Všetko je možné. Len treba poznať Priestor, ktorému hovoríme Svet. Celý Svet – Ves-Mir. Treba ho poznať. A k tomu treba ísť. Tieto vedomosti v školách teraz deťom nedajú. V škole dajú základ, základ matematiky, základ fyziky, základ prírodovedy a niečoho ešte. Aj tú matematiku treba preskúmať, čo je naozaj a čo nie.  Napríklad -1, -2, -3 to nie je normálne, to je výtvor nejakého nie normálneho vzorca. Preto je v tomto smere matematika chybná.

Vždy je 0 začiatok, nula  je KON, z KONu vyšiel ODIN – один (1), stretol DEVU (2), zažali tretie svetlo, TRIeť sa začali o seba (3), začali ČETYRIŤ – priestor skladať (4), v pätke sa duša zrodila (5), začala rásť chrbtica – ŠEST – шест, v šiestom mesiaci bytosť vojde mame do života (do brucha), dovtedy chodí vedľa nej. Bytosť, ktorá si tvorí telo (6). Ďalej sa stane semenom SEMJA – семя (7), semeno vchádza do osi vesmíru V OSem – В ОСем, do nekonečna, 8 je nekonečno (8). A potom sa rodí deväť, Dajuščij Estestvo Vedania JAŤ – Дающий Естество Ведания ЯТь – Dajúci Prirodzené Poznanie Zemného a Nebeského prúdu (9).

Devät potom koho rodí? Zase ODINa, a ODIn kde prichádza? Zase v KON (10). Preto sa aj hovorí:
“Od KONu do KONu”. To je celý algoritmus Vesmíru. Stále sa opakujúci. On stále žije, to je algoritmus RODu.


His Majesty Alexander

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.