Temnota proti Svetlu – Dr. Dietrich Klinghardt

Views: 52

Na rôznych prednáškach o tom hovorím… a nemusíme zachádzať do detailov… že tu naozaj ide o boj Temnoty proti Svetlu.

Rudolf Steiner, rakúsky mystik, ktorý bol na začiatku minulého storočia veľmi aktívny, je zakladateľom Waldorfskej školy, biodinamického poľnohospodárstva a prišiel aj s novým typom alternatívnej medicíny… Steiner predpovedal, že koncom 20. a začiatkom 21. storočia bude existovať veľmi aktívne globálne hnutie, za ktorým budú stáť veľké korporácie v snahe odobrať ľuďom dušu, odpojiť ľudí od Vyššieho sveta. A že k dosiahnutiu takéhoto cieľa je potrebné ľuďom zničiť epifýzu.

Skúmali sme to a na počudovanie sme zistili, že epifýza je najcitlivejšou časťou nášho nervového systému. Je veľmi vysoko citlivá na štyri veci:

1. Hliník


2. Herbicid glyfosát


3. Fluorid


4. Wifi


USA je jediným štátom na svete, kde sa tieto spomínané veci posledných 60 rokov vnucujú všetkým ľuďom, ktorí v USA žijú. To, čo pozorujem a čo tiež testujeme je to, že ľudia majú ťažko zvápenatelú epifýzu. Na svojich kurzoch to názorne ukazujem.

Epifýza je prijímačom vyšších energetických polí, ktoré prekladá do myšlienok a do kontrolovania nášho imunitného systému, endokrinného systému atď. To všetko je podložené vedou o ktorú sa teraz zaujíma len málo ľudí. Zvlášť v tejto dobe sa politicky, aj mediálne prezentuje ignorovanie vedy. Ignorovanie vedy sa stalo novou normou.

Je ohromujúce, že telekomunikačný priemysel si zo širokého spektra frekvencií vybral práve tie frekvencie, ktoré sú deštruktívne pre naše bunky a zvlášť pre našu epifýzu. Nemohli si vybrať lepšie, než frekvenciu 2,4 GHz.

Keď vdychujete hliník, ktorý vdychujeme kvôli geoinžinierstvu a konzumujeme glyfosát, ktorý máme v potravinárskom reťazci, glyfosát a hliník sa v krvi a v črevách spájajú. Týmto vzájomným spojením tvoria šesť rôznych chemických zložiek. Táto vytvorená látka sa dostáva práve do epifýzy. Sú o tom rôzne publikácie, nie je to môj objav. Aby sa táto látka dostala do mozgu, musí sa otvoriť hematoencefalická bariéra, ktorú otvárajú práve súčasné frekvencie Wifi.

Toxíny, ktoré zostávajú v krvi a v tele pod krkom, sa takto voľne dostávajú do mozgu… a ide o všetky toxíny! V tomto zmysle žijeme v novej dobe. Keď sa nad týmto faktom zamyslíte, dospejete k záveru, že buď to musela byť nesmierne inteligentná skupina vedcov, ktorí vymysleli tento protokol, fluorizovať pitnú vodu, rozprašovať do vzduchu nanohliník, dávať do potravín glyfosát a potom to všetko spojené v ľudskom organizme aktivovať tými správnymi frekvenciami.

Trvalo mi to 20 rokov, než som prišiel na to, čo to spôsobuje. Buď je to náhoda, čo je možné, že veľa hlúpych ľudí urobilo veľa hlúpych a zlých rozhodnutí… stále dúfam, že je to aspoň čiastočne pravda, alebo to bolo všetko zámerne vymyslené skupinou veľmi inteligentných a deštruktívnych Myslí. Alebo – čo si myslím, že je tiež možné, že sú tu nejaké Vyššie polia Vedomia, ktoré môžu byť napojené jak na Svetlo a robiť činy v prospech života, no môžu byť tieto polia aj úplne deštruktívne… ktoré sú ovplyvnené niečím temným a deštruktívnym.

Myslím si, že je dosť možné, že dostatok vedcov a politikov je ovplyvnených týmito vyššími poľami a jednajú podľa nich. Pritom na ľudskej úrovni nechápu, prečo konajú tak, ako konajú. Dobrým príkladom je 5G. Nainštalovať ho na stĺpy v uliciach miest… to je jeden problém, ale dať ho do satelitov, čo už vlády schválili – a na celú planétu vyžarovať frekvenciu, ktoré nikdy nebola otestovaná na bezpečnosť, na jej vplyv na hmyz, na vtáky… Nikdy nebola testovaná na nič! A schváliť niečo také, je nepredstaviteľné pre niekoho, komu ostáva ešte nejaký rozum.

Politici v mnohých krajinách túto vec spoločne presadzujú. To sa dá vysvetliť iba tak, že ich mozgy boli ovplyvnené nejakým vyšším poľom vedomia, ktoré nemôže byť vo svojej podstate ľudské. Pretože ľudská Podstata je vždy v prospech života, je láskyplná, chce žiť a vytvárať biosféru priateľskejšiu pre život.

Sú to také desivé myšlienky… ale stále dúfam, že je to len náhoda a že len veľa hlúpych ľudí urobilo veľa hlúpych rozhodnutí. Pokiaľ sa dostatok z nás ľudí prebudí a poukáže na to, môžeme to zvrátiť. Wifi môžeme vypnúť okamžite. Glyfosát by sme dokázali zakázať zajtra. V podzemných vodách síce zostáva niekoľko rokov, no môžeme s tým skončiť. Program chemtrals by sme mohli zastaviť lúsknutím prstov. Dobrá vec je, že pozitívne riešenia, ktoré sú teraz potlačené, by už zajtra mohli byť normou…

Behom 24 hodín by ste mohli z planéty, ktorá je dnes ohrozená na všetkých úrovniach, urobiť raj. V podstate behom 24 hodín… a sme k tomu stále blízko.Dr. Dietrich Klinghardt
Sophia Healt Institute

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  • Úsvit
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia Mysle
  • Zamyslenia Ducha
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
  • Zásady spoločenského správania
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.